Profesionální lektor

AIVD ČR ve spolupráci s předními odborníky na další vzdělávání nabízí kurz zaměřený na rozvoj lektorských dovedností. Kurz je orientován na přípravu získání profesní kvalifikace "Lektor dalšího vzdělávání" podle Národní soustavy kvalifikací.

Kurz je možné připravit na míru pro školení interních trenérů ve firmách.

Cílová skupina:

 • Lektoři dalšího vzdělávání.
 • Pedagogové škol vzdělávající dospělé.
 • Zájemci o lektorskou činnost.
 • Zájemci o profesní kvalifikaci „Lektor dalšího vzdělávání“ podle Národní soustavy kvalifikací.*

Cíle kurzu:

 • Zvýšit kvalitu lektorské práce.
 • Připravit lektory na výkon jejich profese.
 • Rozšířit znalosti a především dovednosti lektorů.
 • Připravit lektory na zkoušku z profesní kvalifikace „Lektor dalšího vzdělávání“.

Témata kurzu:

 • Komunikace a prezentace lektora.
 • Práce lektora se skupinou.
 • Metodika lektorské práce.
 • Interaktivita v lektorské práci.
 • Příprava lektora na výuku.
 • Hodnocení účinnosti vzdělávání.
 • Příprava a práce se studijními materiály.

Lektoři kurzu:

 • PhDr. Miroslava Dvořáková, Ph.D.
 • Mgr. Kuni Vltavská
 • PhDr. Bohumír Fiala
 • Mgr. Tomáš Jager

Průběh a závěr kurzu:

 • Celkem 120 vyučovacích hodin, z toho 56 vyučovacích hodin prezenčně, 56 vyučovacích hodin distančně a 8 hodin závěrečná zkouška.
 • Závěrečná zkouška probíhá před tříčlennou zkušební komisí jmenovanou AIVD ČR. Komise se skládá z lektorů kurzu a nezávislého člena.
 • Absolvent získává osvědčení AIVD ČR, z.s.
 • Absolvent má možnost složit zkoušku z profesní kvalifikace „Lektor dalšího vzdělávání“ podle Národní soustavy kvalifikací. AIVD ČR je autorizovanou osobou pro tuto zkoušku.

Místo konání kurzu:

 • Učebna AIVD ČR, z.s., Karlovo náměstí 14/292, 120 00 Praha 2, 6. patro.

Cena kurzu:

 • 18 000 Kč, vč. DPH.
 • Sleva pro členy AIVD ČR, o.s. ve výši 2 000 Kč.

Aktuální termíny:

 • 18. 2. - 22. 4. 2017
 • 7. 3. - 15. 5. 2017
 • Více informací naleznete u jednotlivých akcí v sekci Aktuální akce.

Přihlášky a bližší informace ke kurzu: