LEKTOR DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

MístoNázev akceTermín odTermín do
Praha 2 Kurz LEKTOR DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 9. 9. 2019 10. 9. 2019 Registrovat
  • Zájemci o práci lektora, kteří se chtějí připravit na zkoušku z profesní kvalifikace Lektor dalšího vzdělávání

 

  • Kurz je určen pro ty pracovníky firem a institucí, kteří potřebují v rámci své práce předávat znalosti a informace, učit ostatní a motivovat je k osvojení si nových poznatků a jejich aplikaci v praxi. Zároveň slouží jako příprava na zkoušku z profesní kvalifikace Lektor dalšího vzdělávání


Závěr kurzu:

  • Absolvent získává osvědčení AIVD ČR o absolvování kurzu
  • Absolvent má možnost složit zkoušku z profesní kvalifikace „Lektor dalšího vzdělávání“ podle Národní soustavy kvalifikací. AIVD ČR je autorizovanou osobou pro tuto zkoušku.