Členství v Asociaci institucí vzdělávání dospělých ČR

Jsme nejvýznamnější profesní asociací rozvíjející sektor vzdělávání dospělých a prosazující jeho zájmy. Sdružujeme instituce vzdělávání dospělých, hájíme jejich zájmy a pečujeme o jejich rozvoj. Jsme mediátorem komunikace a zprostředkovatelem sdílení zkušeností, názorů a garantem etických norem a kvality na trhu vzdělávání dospělých. 

Vize

  • Být respektovaným partnerem pro stát a samosprávu.
  • Zastupovat sektor vzdělávání dospělých ve všech klíčových rozhodovacích a poradních orgánech na úrovni státu a krajů. 
  • Být partnerem zaměstnavatelů, univerzit, výzkumných a vědeckých pracovišť a dalších klíčových hráčů v sektoru vzdělávání dospělých. 
  • Sdružovat většinu klíčových institucí vzdělávání dospělých na českém trhu. 
  • Prosazovat kvalitu vzdělávacích forem, metod a prostředků, kvalitu práce členských organizací, lektorů, manažerů, vzdělávacích programů.