Informace o členovi

Katedra andragogiky; Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Sídlo společnosti:

Pedagogická fakulta UMB; Ružová 13
Banská Bystrica
974 11

Kontaktní adresa:

Kontaktní osoba