Informace o členovi

Institut celoživotního vzdělávání FF UP
585633527
Programy celoživotního vzdělávání – další profesní vzdělávání

Sídlo společnosti:

Křížkovského 511/8
Olomouc
771 47

Kontaktní adresa:

Tř. Svobody 26
Olomouc
77180

Kontaktní osoba

Mgr. Markéta Šupplerová
733690566