Členové

Logo Název Popis Prověřený uživatel
Zobrazit člena
1. VOX a.s. vzdělávání dospělých, nakladatelství Zobrazit člena
123 Zobrazit člena
2K CONSULTING s.r.o. Společnost se zabývá řesením problematiky GDPR, BOZP a PO a kybernetické bezpečnosti. Pro organizace zajišťuje školení zaměstnanců prezentační nebo dálkovou formou ( e-learningem) včetně provedení testu a vydání osvědčení pro kontrolní a dozorové orgány. Zobrazit člena
AABYSS s.r.o. Vzdělávání a poradenství Zobrazit člena
AbecedaPC Consulting a.s. AbecedaPC - Počítačová školení Zobrazit člena
ABS WYDA, s.r.o. vzdělávání dospělých, počítačové kurzy, testy ECDL, rekvalifikace, kurzy DVPP, e-learning Zobrazit člena
Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských věd vysoká škola Zobrazit člena
ACCON human resources management, s.r.o. další vzdělávání dospělých ve firmách a ve veřejné správě: - manažerské dovednosti - procesní a projektové řízení - osobnostní rozvoj - finanční a ekonomické vzdělávání - makreting a PR - personalistika - životní prostředí - IT dovednosti - technická odbornost zejména v oblasti stavebnictví Zobrazit člena
Age Management z.s. vzdělávání dospělých Zobrazit člena
Agentura Amos s.r.o. Další vzdělávání, další vzdělávání pedagogických pracovníků, projektové poradenství Zobrazit člena
Agentura Parole s.r.o. vzdělávací kurzy, jazyková škola, překladatelství a tlumočnictví, dotační poradenství Zobrazit člena
AIVD Zobrazit člena
AIVD SR združovanie Zobrazit člena
Akademie Jana Amose Komenského, z.s. - oblast Šumperk 1 Zobrazit člena
Akademie krizového řízení a managementu s.r.o. Zobrazit člena
AM Solvo,s.r.o. Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků. Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorksé činnosti. Zobrazit člena
AMBULANCE 24 s.r.o. Vzdělávání lékařských i nelékařských zdravotnických pracovníků. Vzdělávání speciálně pedagogických pracovníků. Zobrazit člena
APAS akademie osobního rozvoje s.r.o. vzdělávání dospělých Zobrazit člena
Arbonet, s.r.o. Odborná školení, konference, kurzy na míru, autorizovaná osoba pro kvalifikaci Technik arborista 41-063-M a Samostatný technik arborista 41-082-A Zobrazit člena
bfz o.p.s. Vzdělávání dospělých, rekvalifikační kurzy, kurzy profesního vzdělávání Zobrazit člena
BOHEMIA INSTITUT s.r.o. vzdělávací činnost- jazykové a odborné kurzy pro firmy i veřejnost Zobrazit člena
British Institute of Management, s.r.o. manažerské vzdělávání MBA, MPA, kurzy Zobrazit člena
Business Institut EDU a.s. Poskytování programů MBA, BBA, LLM Zobrazit člena
Cambridge Business School vzdělávací instituce Zobrazit člena
CEMI MBA Studies s.r.o. Manažerské vzdělávání MBA Zobrazit člena
Centrum andragogiky, s.r.o. poradenská služba, vzdělávání a rozvoj Zobrazit člena
Centrum celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Palackého celoživotní vzdělávání, kariérové poradenství v oblasti celoživotního vzdělávání Zobrazit člena
Centrum služeb pro podnikání s.r.o. pořádání odborných kurzů, vedení účetnictví Zobrazit člena
Centrum školského managementu, PedF UK v Praze další vzdělávání pedagogických pracovníků a vedoucích pracovníků školských a dalších vzdělávacích organizací Zobrazit člena
Centrum uznávání a celoživotního učení Olomouckého kraje Další odborné vzdělávání Zobrazit člena
CURATIO EDUCATION s.r.o. další vzdělávání dospělých v oblasti sociálních služeb, ošetřovatelství, soft skills Zobrazit člena
Česká asociace pro finanční řízení CAFIN CAFIN sdružuje odborníky se zájmem o finanční řízení podniků, kteří se chtějí odborně rozvíjet, vzdělávat a sdílet své zkušenosti. Zobrazit člena
Česká společnost pro jakost, z.s. Management kvality a související obory Zobrazit člena
Česká společnost pro kybernetiku a informatiku (ČSKI) podpora tvůrčího rozvoje a vzdělávání v oborech svého zaměření, t.j. kybernetiky a informatiky Zobrazit člena
Česká zemědělská univerzita v Praze, Institut vzdělávání a poradenství Zobrazit člena
České vysoké učení technické v Praze, Masarykův ústav vyšších studií terciární a další vzdělávání Zobrazit člena
Český a moravský účetní dvůr, s.r.o. Zobrazit člena
Český institut interních auditorů, z.s. Profesní organizace, sdružující interní auditory za účelem prosazování a podpory rozvoje interního auditu. Zobrazit člena
ČMKOS Zobrazit člena
DIGI Akademie s.r.o. pořádání a organizaci kurzů a školení v oblasti informačních technologií Zobrazit člena
Dopravní vzdělávací institut a.s. Zobrazit člena
Dům techniky České Budějovice spol. s r.o. vzdělávací činnost, pronájmy kanceláří, uceben Zobrazit člena
EDUBASE s.r.o. Specializujeme se na pořádání vzdělávacích programů pro firemní klientelu a současně pod akreditací ministerstva vnitra vzděláváme zaměstnance veřejné správy. Realizujeme jak otevřená školení, tak vzdělávací programy na míru. Zobrazit člena
EDUCA - vzdělávací centrum, s.r.o. Vzdělávání dospělých, jazykové kurzy, kurzy PC, kurzy účetnictví a daňové evidence, rekvalifikační kurzy, kurzy v systému DVPP, překlady Zobrazit člena
EDUPOL, v. o. s. Zobrazit člena
Element Consulting s.r.o. Soft skills, consulting Zobrazit člena
epravo.cz, a.s. Společnost se dlouhodobě zabývá vzděláváním především v oblasti práva. Pořádá e-learningové vzdělávání, konference. Vydavatel publikací, brožur. Zobrazit člena
Euroface Consulting s.r.o. pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti tvorba e-learningových aplikací, realizace e-learnigových kurzů;podpora rovných příležitostí, gender audity ve firmách Zobrazit člena
European School of Business & Management SE profesní vzdělávání Zobrazit člena
Fakta s.r.o. vzdělávání pedagogických pracovníků, pracovníků orgánů sociálně-právní ochrany, kurátorů a úředníků, vydávání publikací z oblasti školství Zobrazit člena
František Nikolajčík SATES - školicí středisko Zobrazit člena
GOPAS, a.s. Zobrazit člena
Gradua-CEGOS, s.r.o. Zobrazit člena
Grafia s.r.o. B2B - rozvoj zaměstnanců (profesní kurzy: hard skills, soft skills, digital skills, language skills...) B2C - osobnostní rozvoj, profesní příprava, rekvalifikace, zkoušky před autorizovanou osobou Zobrazit člena
Channel Crossings s.r.o. jazyková a vzdělávací agentura Zobrazit člena
ICT Pro s.r.o. ICT Pro nabízí školení a kurzy IT, konzultace, podporu, outsourcing a správu sítí různých platforem a systémů, dále pak tvorbu webových projektů a také služby v oblasti vývoje náročných SW aplikací a rovněž i v oblasti HW a správy síťových prvků. Zobrazit člena
INFRA, s.r.o. vzdělávání pedagogů, pracovníků firem a státních institucí, nakladatelská činnost Zobrazit člena
Ing. Antonín Mroček - MROPOR Zobrazit člena
Ing. Blanka Hušková Jančaříková školení v oblasti účetnictví, daní, mezd a souvisejících oblastí Zobrazit člena
Ing. Eva Gmentová LL.M - Education Grow Insurace (E.G.I.) vzdělávání dospělých v oblasti pojištění a zprostředkování pojištění Zobrazit člena
Ing. Marie Hronová - Gentura, vzdělávací a poradenský servis Vzdělávání pro poskytovatele sociálních služeb Zobrazit člena
Inprov s.r.o masérske kurzy Zobrazit člena
Institut celoživotního vzdělávání FF UP Programy celoživotního vzdělávání – další profesní vzdělávání Zobrazit člena
Institut celoživotního vzdělávání, Mendelova univerzita v Brně poskytování VŠ vzdělání (Bc., Mgr.), kurzy, rekvalifikace, poradenství, U3V Zobrazit člena
Institut forenzních, bezpečnostních studií a managementu, z. ú. Edukační činnost v oblasti managementu, marketingu, komunikace, reklamy Výzkum a inovace v oblasti sociálně vyloučených a rizikových skupin ________________________________________ Zkoumání viktimizace a dalších sociálně-patologických jevů, prevence recidivy trestné činnosti ________________________________________ Výzkum v oblasti sociálně-ekonomických studií a v oblasti sociálně-právních studií ________________________________________ Výzkum a evaluace v oblasti regionalistiky ________________________________________ Specializované poradenství pro osoby propuštěné z výkonu trestu ________________________________________ Výzkum v oblasti trestního práva, kriminologie, penologie, viktimologie ________________________________________ Soudně znalecká činnost v oboru kriminalistiky a forenznich věd ________________________________________ Edukační činnost v oblasti bezpečnosti, práva, kriminologie, penologie ________________________________________ Edukační činnost v oblasti společenských věd ________________________________________ Zobrazit člena
Institut ochrany obyvatelstva MV ČR Zobrazit člena
Institut pro veřejnou správu Praha 0 Zobrazit člena
Institut Svazu účetních, a.s. Zobrazit člena
Institut vzdělávání pracujících v domácnosti akreditované kurzy pro chůvy a hospodyně, odborné přednášky Zobrazit člena
Institut zdraví zvířat s.r.o. Odborné a celoživotní vzdělávání v oboru fyzioterapie a rehabilitace zvířat Zobrazit člena
Integrity Consulting, s.r.o. vzdělávací a personálně poradenská činnost Zobrazit člena
ITC International TEFL Certificate s.r.o. školící činnost v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, program Erasmus + KA1 pro učitele Zobrazit člena
Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Poskytování vyššího odborného vzdělání ukončeného absolutoriem v oboru sociální pedagogiky se zaměřením na sociální práci nebo speciální pedagogiku. Poskytování kvalifikačního vzdělání v oblasti sociálních služeb, v oblasti volnočasové pedagogiky a k výkonu činnosti asistenta pedagoga (přímá pedagogická činnost). Poskytování dalšího vzdělávání sociálním pracovníkům a pedagogickým pracovníkům. Zobrazit člena
Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů, o.p.s. sledování situace v oblasti trhu práce v kraji s návazností na celoživotní vzdělávání Zobrazit člena
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích vzdělávací a výzkumná činnost Zobrazit člena
Katedra andragogiky a personálního řízení FF UK Zobrazit člena
Katedra sociologie a andragogiky FF UP Zobrazit člena
Keramické studio Jarmily Tyrnerové s.r.o. rekvalifikace, odborná praxe, DVPP, zájmové vzdělávání v oboru keramiky Zobrazit člena
Kočka s.r.o. vedení účetnictví, pořádání seminářů a školení, audit Zobrazit člena
KOHOUT HASIČSKÝ SERVIS s.r.o. požární ochrana, bezpečnost práce Zobrazit člena
Kukanová Julie Ing. - Julia školení v oblasti daní,,práva a účetnictví Zobrazit člena
Legal Studies Institute, s.r.o. vzdělávání dospělých v právní oblasti Zobrazit člena
Manažerský institut – akreditované studium MBA, s.r.o. Vzdělávání vmanažerských dovednostech Zobrazit člena
Marbes Consulting s.r.o. Konzultační a vývojová společnost Zobrazit člena
MARLIN, s.r.o. Vývoj vzdělávacích, poradenských a projektových produktů a jejich realizace v oblasti vzdělávání dospělých Zobrazit člena
Masarykova univerzita vzdělávání, věda, výzkum Zobrazit člena
MAVO s.r.o. vzdělávání dospělých, provázání vzdělání a praxe Zobrazit člena
Mgr. Zuzana Andělová - vzdělávací středisko Zobrazit člena
Moravské zemské muzeum muzeum Zobrazit člena
Nakladatelství FORUM s.r.o. vydavatelská a publikační činnost, vzdělávání, pořádání konferencí Zobrazit člena
Národní ústav pro vzdělávání Zobrazit člena
Noveko 96 spol.s r.o. Vzdělávání pro veřejnou správu Zobrazit člena
Orkam Plzeň s.r.o. Zobrazit člena
Otidea vzdělávání s.r.o. Zaměřujeme se na administraci a poradenství v oblasti veřejných zakázek a evropských fondů. Ročně proškolíme přes 2500 osob v oblastech veřejné zakázky, personalistika, právo, účetnictví, rozvoj osobnosti a v dalších tématech. Zobrazit člena
Pavel Široký Zobrazit člena
Petr Kaplan vzdělávání Zobrazit člena
PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D. Zobrazit člena
PhDr. Zdeňka Endlicherová vzdělávací středisko Vzdělávání v oboru gastronomie, poradenství, dietologie Zobrazit člena
Počítačová služba s.r.o. vzdělávání dospělých, kurzy, školení, poradenství, rekvalifikace, ECDL, Zobrazit člena
POE EDUCO, spol. s r. o. Zobrazit člena
Premium Gate Osobní rozvoj zaměstnanců, talent management, semináře pro začínající podnikatele. Finanční gramotnost pro střední školy a úřady práce. Semináře pro úředníky. Zobrazit člena
PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o. Zobrazit člena
Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze vzdělávání Zobrazit člena
PrPom, s. r. o. Zážitkové kurzy první pomoci. Zobrazit člena
REKVAL s.r.o. Zobrazit člena
RIVS, s.r.o., vzdělávací agentura vzdělávání Zobrazit člena
RNDr. Ivana Hexnerová - BOVA POLYGON Zobrazit člena
Robert Gamba vzdělávání Zobrazit člena
Rodinné a vzdělávací centrum Holoubek Oblastní charity Pardubice Oblastní charita Pardubice byla založena roku 1992, má 250 zaměstnanců a 9 středisek služeb. Jedním ze středisek je Rodinné a vzdělávací centrum Holoubek, jehož posláním je vzdělávání rozvíjet dospělé i děti. Holoubek funguje od roku 2011 a v oblasti vzdělávání dospělých zrealizoval čtyřčlenný tým projekty, kurzy, semináře, workshopy, konference, kterých se doposud bezplatně (financováno z ESF a Norských fondů) zúčastnilo 463 dospělých. Zobrazit člena
SEKURKON s.r.o. Vzdělávání - semináře, kurzy, konference Zobrazit člena
Seminaria, s.r.o. školící a vzdělávací činnosti pro soukromý i veřejný sektor Zobrazit člena
SEMIS, spol. s r.o. Firemní vzdělávání - projekty, kurzy a semináře na zakázku; Profesní vzdělávání - kurzy a semináře pro veřejnost; Rekvalifikační kurzy; Certifikované kurzy CIMA - Marketing CIMA A, B a Prodej CIMA A, B; Projekty ESF; Konference; Zobrazit člena
Signal Projekt s.r.o. Zobrazit člena
Služby a školení MB, z. ú. Vzdělávání dospělých, rozšiřující studia pro profesní růst, další vzdělávání pedagogických pracovníků, Mladoboleslavská univerzita 3.věku a volného času seniorů, Centrum pro seniory a mezigenerační setkávání, konference Vzdělávání 3. věku - příležitost pro společnost. Zobrazit člena
Smarter Training and Consulting poradenství a vzdělávání Zobrazit člena
Sociální agentura, o. p. s. další vzdělávání dospělých Zobrazit člena
Středisko knihovnických a kulturních služeb Zobrazit člena
Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace školství Zobrazit člena
Střední škola oděvní a služeb Vizovice poskytování výchovy a vzdělávání Zobrazit člena
Střední škola polytechnická, Olomouc, Rooseveltova 79 vzdělávání Zobrazit člena
Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy, Národních mučedníků 141 Zobrazit člena
Středočeský vzdělávací institut AJAK Zobrazit člena
Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR Knihovnictví Zobrazit člena
Systémy jakosti s.r.o. Vzdělávání dospělých (systémy managementu, laboratoře, soft dovednosti, projektové řízení, rekvalifikační kruzy, jazykové kurzy. Poradenská činnost v oblasti systému managementu a akreditace laboratoře. Zobrazit člena
Teritoriální pakt zaměstnanosti Pardubického kraje, z.ú. Zobrazit člena
TEST TEST Zobrazit člena
TRISIA, a.s. agentážní činnost v oblasti kultury a ostatní vzdělávání Zobrazit člena
TYRKYS, škola kultury podnikání v cestovním ruchu, s.r.o TYRKYS, škola kultury podnikání v cestovním ruchu, s.r.o vzdělává profesionály v cestovním ruchu již více než 20 let. V oblasti vzdělávání v cestovním ruchu patříme dlouhodobě mezi nejvýznamnější vzdělávací společnosti. Kurzy a semináře, které pořádáme jsou určeny jak pro jednotlivce, tak pro firmy. Naši absolventi pracují v předních cestovních kancelářích, mnozí sami podnikají v oblasti cestovního ruchu. Zobrazit člena
UK Pedf Zobrazit člena
Univerzita Palackého v Olomouci, Oddělení pro podporu dalšího vzdělávání veřejná vysoká škola, nabízíme studium v bakalářských, magisterských i doktorských studijních programech, dále pak vzdělávání v programech celoživotního vzdělávání (rozšíření či zvýšení kvalifikace, doplňující vzdělávání, zájmové programy) a mezinárodně uznávaných kurzech (např. LLM, MPP apod.) Zobrazit člena
Úřad průmyslového vlastnictví Zobrazit člena
Úřad průmyslového vlastnictví průmyslové vlastnictví Zobrazit člena
Ústav zemědělské ekonomiky a informací Zobrazit člena
Víno a čokoláda s.r.o. prodej delikates výuka anglického jazyka Zobrazit člena
Vodní zdroje Ekomonitor, s.r.o. Zobrazit člena
Vysoká škola ekonomická v Praze/Centrum digitální transformace výzkum společensko-ekonomických jevů v oblastech digitální transformace společnosti a spolupráce se zainteresovanými organizacemi, zejména podnikovou sférou. Zobrazit člena
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Profesně orientované bakalářské studijní programy Zobrazit člena
Vyšší policejní škola a Střední policejní školaMinisterstva vnitra v Praze Poskytování vyššího odborného vzdělání ukončeného absolutoriem, středního odborného vzdělávání, jazykového vzdělávání a vzdělávání pedagogických pracovníků a pracovníků rezortu vnitra. Zobrazit člena
Vzdělávací agentura ERUDITO s.r.o firemní vzdělávání Zobrazit člena
Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. poskytovatel vzdělávacich služb, zpracovatel projektů, odborných analýz Zobrazit člena
Vzdělávací institut s.r.o. Vzdělávání,školení, poradenská činnost Zobrazit člena
Vzdělávací společnost EDOST s.r.o. Zobrazit člena
Yesowl Consulting s.r.o. vzdělávání, rekvalifikace, volnočasové aktivity Zobrazit člena
Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení a mateřská škola logopedická Schola Viva, o. p. s. Zobrazit člena
Západočeská univerzita v Plzni vzdělávací, vědecká, výzkumná a inovační Zobrazit člena