Děkujeme, pane doktore!

Se zarmouceným srdcem jsme přijali zprávu o úmrtí našeho dlouholetého prezidenta, andragoga, bojovníka za lepší svět vzdělávání dospělých a také skvělého baviče a kamaráda, PhDr. Zdeňka Palána, PhD.

Jeho myšlenky jsou stále živé a je nám ctí nést jeho odkaz. Byl a bude pro nás inspirací svými názory i humorným nadhledem.


Milý Zdeňku,

děkujeme za všechno, cos udělal pro naši asociaci i pro celý obor andragogiky.

Děkujeme, že jsme mohli pobývat ve Tvé společnosti.

Děkujeme...

Jana Brabcová, prezidentka AIVD ČR


 Parte     Tisková zpráva