Náš příběh

Kdo jsme?


Jsme nezisková organizace sdružující instituce, které se zabývají vzděláváním dospělých. Již 26 let se staráme o rozvoj nejen našich členů, ale i celé oblasti vzdělávání. Jsme kultivátory dalšího vzdělávání a pěstitelé myšlenky celoživotního učení. Naším posláním je nejen péče o tyto oblasti, ale také komunikace se státní správou a řešení problémů a požadavků našich členů.


Co děláme?


Vytváříme nespočet aktivit, které mají za cíl podpořit vzdělavatele v dalším vzdělávání a udržet tak jeho kvalitu.  Mezi významné aktivity patří například vyhlašování soutěží kvality, do kterých se můžete přihlásit i vy! Jedná se o soutěž Lektor/ka roku a Vzdělávací instituce roku. Vítězi se stanou jedinci či instituce, kteří svou činností vykazují tu nejlepší praxi. Titul tak představuje záruku kvality na trhu.


Význačným počinem asociace jsou i Týdny vzdělávání dospělých, které se snaží rozšíření povědomí o důležitosti dalšího vzdělávání v jednotlivých krajích. Proto projekt ocení nejen vzdělavatelé v oblasti dalšího vzdělávání, ale i případní zájemci o vzdělávání se. Akce se těší své oblibě již od roku 1995.


Specialitou AIVD ČR je taktéž nabídka kurzu Profesionální lektor. Kurz poskytuje přípravu lektorů v dalším vzdělávání rozvojem požadovaných dovedností. Největší odborníci v oboru zde vedou účastníky ke složení zkoušky “Lektor dalšího vzdělávání” dle Národní soustavy kvalifikací. Kromě toho však posluchači nabudou lektorských dovedností a získají kvalitní lektorský základ pro výkon své profese. Dalším z významných kurzů je také “Příprava autorizovaných osob podle zákona 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání”. Příprava je ideální pro každého, kdo má zájem stát se autorizovanou osobou. Posluchači zde získají znalosti Národní soustavy kvalifikací a zákona 179/2006.


Láká Vás zlepšení si některých lektorských dovedností? Kromě zmíněných tradičních kurzů asociace nabízí i spoustu dalších z různých oblastí lektorské práce. Můžete se tak zúčastnit kurzů v oblasti time managementu, sociální inteligence, marketingu a mnoha dalších. Termíny lektorských dílen a seminářů jsou v aktualizované podobě na našem webu.


Pro zájemce světa andragogiky vydává AIVD ČR čtvrtletník Andragogika v praxi. Přispěvateli do časopisu jsou nejvýznamnější představitelé v oblasti vzdělávání a vy si jeho předplacením můžete dopřát aktuální informace z pera samotných odborníků.

Jaká je naše vize?

  • Jsme komunikátorem mezi světem vzdělavatelů a státní správou. Naše vize je udržet si tento titul a stát se respektovaných partnerem pro obě strany. 
  • Zastupujeme sektor vzdělávání dospělých a naší vizí je tak zastupovat většinu klíčových institucí v této oblasti, aby náš hlas byl silnější. 
  • V neposlední řade to je i již zmiňovaná kvalita v celé oblasti a její prosazování.