Náš příběh

Dělo se to v době divokých 90. let, kdy začalo vznikat velké množství vzdělávacích institucí a kurzů.Rozmach dalšího vzdělávání byl obrovský, přesto na ministerstvu převládal názor, že další vzdělávání je zbytečné řešit.


Adragogický hrdina, doktor Palán, se rozhodl dobýt srdce všech Čechů, kteří se rozhodli dále vzdělávat. Inicioval vznik nové asociace. Zpočátku fungovala pod nadvládou (tehdejšího skepticismu) ministerstva školství a její stěny ji začaly brzy dusit. S osamostatněním přišla řada problémů. Jak bude asociace fungovat? Kdo ji bude řídit? Kde vezme peníze na provoz? Co naše hrdinská andragogická vize?


Obrovský rozmach asociace přišel s nástupem Tomáše Langera do funkce ředitele, který pracoval ve dne v noci, sháněl nové členy, nové prostory, příležitosti na nové projekty. Myšlence AIVD začal vdechovat duši. Začalo se dařit. Asociace se stala uznávaným partnerem pro ministerstva. Členská základna se rozrostla a v roce 2013 a měla 230 členů. Se stejným zápalem se následně vedení chopila Erika Konupčíková, která odhodlaně pokračovala v udržení andragogické vize.


V roce 2016 dostihla asociaci nepříznivá situace na vzdělávacím trhu, evropské fondy pozastavily financování a tato situace zpomalila další rozvoj. V organizaci zůstala jen jedna asistentka a na Skypu dostupná vedoucí kanceláře. Ve dvou se snažily pokračovat a zrealizovat konferenci Vzdělávání v období změn. Samy ale žily jednou velkou a tíživou změnou.


Ale duch AIVD se nevzdával. Vedoucí kanceláře se vrátila z cest a vzala si na svá bedra funkci ředitelky.  Od té doby je před ní spousta výzev, ale nevzdává to. AIVD pokračuje v Týdnech vzdělávání dospělých. Tuto světovou akci v jiných zemích zaštiťují ministerstva. U nás ji realizuje skromná nezisková organizace AIVD již 22 let. Týdnů vzděláváí dospělých se ročně zúčastní 18 000 lidí po celé republice, kteří mohou ochutnat workshopy na témata od keramiky, přes biologické odborné konference o rozmnožování žraloků, sochařství pro laiky, břišní tance, po poradenství pro nezaměstnané, nebo trénování paměti.


A za co ještě jsme dnes AIVD vděční? Asociace se historicky zasadila o vznik legislativních dokumentů v dalším vzdělávání, zákona č. 179/2006 Sb. i nadále stále se snaží tento zákon prosazovat. Zákon 179/2006 uznal zkoušky z profesní kvalifikace, a tímto sjednotil úroveň vzdělávání rekvalifikačních programů v evropském rámci. A tak projektový manažer, zedník, strážný mají možnost v Čechách získat dokument určující jejich kvalifikaci na evropské úrovni.


Chcete se vzdělávat? AIVD vám nejen sama poskytne kurzy, ale napojí vás na další instituce, které vám dají vše, po čem toužíte. Vzděláváním k pestřejšímu životu.