Pracovní skupina pro kariérové poradenství

Pracovní skupina pro kariérové poradenství

Cílem zakládajících členů uvedené pracovní skupiny je v rámci asociace sdružit organizace, které poskytují služby v oblasti kariérového poradenství a vzdělávání kariérových poradců. Kromě sdružení těchto institucí a jejich členů za účelem spolupráce, výměny zkušeností a organizování společných akcí si pracovní skupina klade za cíl koncepční a metodickou podporu v těchto oblastech:

  1. Kariérové poradenství v dalším vzdělávání
  2. Další vzdělávání a rozvoj kariérových poradců
  3. Spolupráce s ostatními partnery na koncepci kariérového poradenství

Zakládající členové pracovní skupiny mají zájem vytvořit podpůrné, integrující a vstřícné prostředí pro sebe i pro druhé, jejich zájem je společný postup a spolupráce sdružených institucí právě s ohledem na důležitost problematiky kariérového poradenství v České republice.

  • Předseda:

PhDr. Jitka Jirsáková, Ph.D.
E-mail: jirsakova@ivp.czu.cz

  • Členové:

Bc. Sára Drozdová

Mgr. Erika Konupčíková

Mgr. Naďa Kuhnová

Ing. Mirka Maťátková, MBA

PhDr. Alice Müllerová

Mgr. Šárka Prachařová

Ivo Rašín