Pracovní skupina pro kvalitu dalšího vzdělávání

Pracovní skupina pro kvalitu dalšího vzdělávání

  • Předseda:
    Ing. Petr Kazík, AHRA - Human Resource Agency, s.r.o
    E-mail: kazik@a-hra.cz, tel.: +420 602 758 377

  • Místopředsedkyně:
    Mgr. Jana Brabcová, Grafia, s.r.o.

  • Členové:

Mgr. Dušan Bellovič, MARLIN, s.r.o.

PhDr. Bohumír Fiala, SEMIS, spol. s r.o.

PhDr. Marie Jírů, Centrum andragogiky, s.r.o.

Ing. Kristýna Vladyková, Česká společnost pro jakost, o.s.

PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D., AIVD ČR

PhDr. Michal Šerák, Ph.D., Katedra andragogiky a pers. řízení FF UK v Praze

Steffen Heinke, BFZ

Ing. Pavel Široký, Republikové centrum vzdělávání, s.r.o.