Pracovní skupina pro vzdělávání starších dospělých

Pracovní skupina pro vzdělávání starších dospělých


Předseda:
Ivo Rašín, Služby a školení MB, z.s. 
E-mail: rasin@sskolemb.cz, tel.: +420 602 235 802

Místopředsedkyně:
Mgr. Ilona Štorová, Age Management, z.s.

Členové:

Mgr. Veronika Boušková, Ladera Solutions s.r.o.

Mgr. et Mgr. David Kryštof, Ph.D.,  Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie FF UPOL

Helena Bubnová, Služby a školení MB

Ing. Mirka Maťátková, Pro Educo s.r.o.

Ing. Vlastimil Pecka, ATTEST, s.r.o.

Ing. Julie Kukanová - Julia 

Iva Buršová, RYCON Consulting

Ing. Klára Nehodová, Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze

Mgr. Erika Konupčíková, MŠMT

Ing. Lenka Kamanová, Institut celoživotního vzdělávání, Mendelova univerzita v Brně

Šárka Moravcová, Institut celoživotního vzdělávání, Mendelova univerzita v Brně 

PhDr. Naděžda Špaténková, Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci

Mgr. Richard Veleta, Ph.D., KUSTOD

Ing. Leoš Podmolík, Počítačová služba s.r.o.

Mgr. Petra Hirtlová, Ph.D., Academia Rerum Civilium- Vysoká škola politických a společenských věd

Mgr. Radomíra Houšková, Ph.D., Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Praze

Mgr. Petr Adamec, Masarykova univerzita

PhDr. Michal Šerák, Ph.D., Katedra andragogiky a personálního řízení FF UK v Praze

PhDr. Jaroslav Dostál, Vzdělávací společnost EDOST s.r.o.

PhDr. Michaela Tureckiová, Csc., Centrum školského managementu PedF UK v Praze

PhDr. Milada Záborcová, Ph.D.

Veronika Trýsková, MARLIN, s.r.o.

Ing. Josef Šváb