Lektor dalšího vzdělávání

Pořadatel:

 • Autorizovaná osoba: Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z.s.
 • Autorizující orgán: MŠMT

Cílová skupina:

 • Zájemci o autorizovanou zkoušku a získání osvědčení z profesní kvalifikace Lektor dalšího vzdělávání (kód: 75-001-T) podle zákona 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

Termíny zkoušky:

 • Zkoušky probíhají pravidelně 3 – 4x ročně. Aktuální termíny naleznete v sekci Aktuální akce.
 • Termín lze sjednat také individuálně např. pro firmu.

Průběh zkoušky:

 • V rámci zkoušky dojde k ověření lektorských dovedností uchazeče, nikoli odborných dovedností tvořících obsah výuky.
 • Před zkouškou je nutné, aby si uchazeč detailně prostudoval Hodnoticí standard pro tuto profesní kvalifikaci, který nalezne včetně dalších důležitých informací v platném znění na webu www.narodni-kvalifikace.cz.
 • Uchazeč již přijde na zkoušku s písemnou a elektronickou přípravou k předvedení všech bodů hodnotícího standardu. Prokázání schopnosti ovládat běžně užívané prezentační techniky (např. HW, SW) se provádí předvedením části výuky s využitím prezentace v PowerPointu či Prezi.
 • Podmínky, předpoklady a další informace budou zaslány uchazečům po odevzdání přihlášky.

Místo konání:

 • Učebna AIVD ČR, z.s., Karlovo náměstí 14/292, 120 00 Praha 2, 6. patro.

Cena:

 • 6 000 Kč.
 • Sleva pro členy AIVD ČR, o.s. ve výši 1 000 Kč.

Kontakt:

Tel.: +420 734 605 605, E-mail: aivd@aivd.cz.