Nové číslo čtvrtletníku Andragogika v praxi

Andragogika v praxi je odborné periodikum, které vydává Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z.s.

Časopis přináší odborné příspěvky z teorie i praxe rozvoje a vzdělávání dospělých, představuje moderní formy a metody vzdělávání, systémy vzdělávání ve firmách, sleduje dění a nové trendy v oboru, informuje o nových publikacích aj. zajímavých zdrojích. Reflektuje současné problémy, výzvy a aktivity v oblasti dalšího vzdělávání.

Cílovou skupinou jsou především manažeři a pracovníci personálních a vzdělávacích oddělení firem, vzdělávací instituce, ministerstva, úřady, ale také akademická půda, vč. studentů příbuzných oborů – budoucích odborníků v oblasti vzdělávání, poradenství a personální práce.

Informace pro přispěvatele do časopisu naleznete v příloze.

Bližší informace obdržíte, kontaktujete-li AIVD ČR.

Objednejte si časopis Andragogika v praxi i vy - Objednávka časopisu Andragogika v praxi


Aktuální číslo 12


V tomto čísle mimo jiné najdete:

Exkluzivní rozhovor s Albertem Einsteinem 

Proč se účastnit soutěží kvality?

Jak na e-shopy ve vzdělávání