Nové číslo čtvrtletníku Andragogika v praxi

Andragogika v praxi je odborné periodikum, které vydává Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z.s.

Časopis přináší odborné příspěvky z teorie i praxe rozvoje a vzdělávání dospělých, představuje moderní formy a metody vzdělávání, systémy vzdělávání ve firmách, sleduje dění a nové trendy v oboru, informuje o nových publikacích aj. zajímavých zdrojích. Reflektuje současné problémy, výzvy a aktivity v oblasti dalšího vzdělávání.

Cílovou skupinou jsou především manažeři a pracovníci personálních a vzdělávacích oddělení firem, vzdělávací instituce, ministerstva, úřady, ale také akademická půda, vč. studentů příbuzných oborů – budoucích odborníků v oblasti vzdělávání, poradenství a personální práce.

Informace pro přispěvatele do časopisu naleznete v příloze.

Bližší informace obdržíte, kontaktujete-li AIVD ČR.

Objednejte si časopis Andragogika v praxi i vy - Objednávka časopisu Andragogika v praxi


Aktuální číslo 14/15


V tomto čísle mimo jiné najdete:

Výroční konference AIVD ČR 
Mdloby v hotelu Alwyn 
Týdny vzdělávání dospělých v ČR 
Nová ředitelka AIVD ČR 
Ohlédnutí za konferencí Učitel IN 2017
Inovační potenciál a jeho měření 
Galavečer Lektor/ka 2017 a Vzdělávací instituce 2017 
Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců vzhledem
k potřebám Průmyslu 4.0 
Nový ministr školství 
Příležitosti 
III. výzva v programu OPZ II 
Výzva OPZ na podporu age managementu pro zaměstnavatele
aneb Jak připravit kvalitní projekt? 
Na jevišti vzdělávání dospělých:
Motivace účastníků vzdělávání 
Finanční a environmentální vzdělávání v moderní době 
Sociální andragogika v praxi – Program pro dobré zdraví 
Připomínky AIVD ČR k programovému prohlášení
nové vlády 
Využívejte své talenty a život bude šťastnější 
Interiew: Lucius Anaeus SENECA 
Z výkonného výboru