Členství v Asociaci institucí vzdělávání dospělých ČR

Jsme nejvýznamnější profesní asociace rozvíjející sektor vzdělávání dospělých. Sdružujeme instituce vzdělávání dospělých, hájíme jejich zájmy a pečujeme o jejich rozvoj. Zasazujeme se o kvalitu v dalším vzdělávání. Jsme mediátorem komunikace a zprostředkovatelem sdílení zkušeností, názorů a garantem etických norem a kvality na trhu vzdělávání dospělých.