Andromedia.cz

Inovační centrum pro rozvoj dalšího profesního vzdělávání

AIVD ČR, o.s. v rámci svého úsilí o zvyšování kvality a efektivnosti dalšího profesního vzdělávání realizovala projekt s názvem „Inovační centrum pro rozvoj dalšího profesního vzdělávání".

V rámci projektu bylo vytvořeno stálé odborné zázemí, které spravuje a poskytuje informační, metodické a poradenské nástroje pro podporu inovačního chování vzdělavatelů dospělých. Inovační centrum je založeno na spolupráci, sdílení zkušeností a transferu know-how.

Mezi hlavní činnosti InCDV patří:

  • tvorba a správa databanky inovačních postupů a metodik;
  • realizace analýz a výzkumů inovačního potenciálu a inovačních přístupů;
  • organizace tématických seminářů a workshopů;
  • poskytování stálých služeb nejen pražským vzdělavatelům a subjektům, kteří se podílejí na realizaci dalšího vzdělávání;
  • rozvoj databanky dalšího vzdělávání, v níž se soustřeďují trendy, analýzy, náměty, postupy, metody, metodické pomůcky, případové studie, testy a další metodické či informační zdroje pro zkvalitnění praxe dalšího vzdělávání;
  • koordinace metodické podpory vzdělavatelů v řadě oblastí;

Hlavním výstupem projektu je databanka dalšího vzdělávání Andromedia.cz.

Databanka je určena pro každého, kdo se zabývá problematikou dalšího vzdělávání, tj. pro lektory, manažery a organizátory vzdělávání, vedoucí pracovníky oddělení zabývajících se ve firmách vzděláváním a rozvojem lidí, ale též pro pedagogy či studenty andragogiky. Databanka tedy slouží všem, koho další vzdělávání zajímá a má k této problematice co říct.

Staňte se i vy uživatelem a spolutvůrcem prvního českého portálu pro rozvoj profesionální úrovně dalšího vzdělávání.