Datum události: 9.

Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR je partnerem setkání „Vzdělávání je druhá měna“


Cílem setkání, které se uskuteční 16. 10. 2019 je představení organizace a pořádání zkoušek odborné způsobilosti a následného vzdělávání zakončené společenským večerem v prostorách Břevnovského kláštera.