Age management focus group

Datum události: 29.

V rámci spolupráce s Fondem dalšího vzdělávání si Vás, vzdělavatele, dovolujeme oslovit v rámci připravované aktivity focus groups (šetření v rámci ohniskových skupin). Šetření bude realizovat Fond dalšího vzdělávání (příspěvková organizace MPSV) s podporou Unie zaměstnavatelských svazů ČR. Cílem této aktivity je oslovit jednotlivé zaměstnavatele v různých hospodářských segmentech na území ČR a v rámci dobrovolné spolupráce umožnit zmapování současného stavu implementace a návrhů na další rozvoj v oblasti age managementu (zejména v rámci vedení a řízení lidí).

Cílem je vytvořit studii stavu fungování a využívání opatření, procesů a metod, které souvisejí (podporují) koncept age managementu v různých oblastech podnikání (činností) a zároveň umožnit jednotlivým účastníkům (zástupcům firem/organizací) prezentovat další opatření, které oblast age managementu budou rozvíjet a především pomohou ke zlepšení organizace práce u samotných pracovníků (pracovních týmů) s ohledem na jejich věkovou diverzitu.

Podrobnější informace naleznete níže v přílohách.

V případě zájmu kontaktujte Mgr. Jana Dobeše, e-mail: jan.dobes@fdv.mpsv.cz.

Souvisejicí soubory