AIVD ČR je partnerem 11. ročníku mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2019

Datum události: 29.

Dovolte nám, abychom Vás pozvali na 11. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního vzdělávání ICOLLE
2019, která se koná ve dnech 17.–18. 9. 2019 v prostorách Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity
v Brně.
Cílem mezinárodní vědecké konference je zhodnotit aktuální trendy v rámci udržitelnosti ve vzdělávání v souvislosti
s celoživotním vzděláváním z pohledu empirického výzkumu i praktických zkušeností a diskutovat nad možnostmi
jejich dalšího rozvoje.
Souvisejicí soubory