AIVD ČR je partnerem jubilejního 10. ročníku mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2018

Datum události: 28.

AIVD ČR partnerem jubilejního 10. ročníku mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2018 


MOŽNOST REGISTRACE NA KONFERENCI PRODLOUŽENA DO 31. 8. 2018 !!!


Více informací zde.

Registrace zde.


Konference je určena vysokoškolským pedagogům, vědeckým pracovníkům, učitelům středních škol, ale i doktorandům a širší odborné veřejnosti zabývající se předmětnou problematikou.

Na konferenci bude věnována pozornost zejména otázkám vzdělávání v prostředí středních a vysokých škol, jejího hodnocení ze strany absolventů a zaměstnavatelů a trendům dalšího vzdělávání včetně vzdělávání seniorů.