Členství v Asociaci institucí vzdělávání dospělých ČR


Kdo jsme?

Jsme nejvýznamnější profesní asociace rozvíjející sektor vzdělávání dospělých. Sdružujeme instituce vzdělávání dospělých, hájíme jejich zájmy a pečujeme o jejich rozvoj.

Zasazujeme se o kvalitu v dalším vzdělávání.

Jsme mediátorem komunikace a zprostředkovatelem sdílení zkušeností, názorů a garantem etických norem a kvality na trhu vzdělávání dospělých. 


Jsme členem European Association for the Education of Adults (EAEA), Unie zaměstnavatelských svazů ČR a mezinárodní expertní sítě ReferNet. AIVD ČR je zastoupena v Národní radě pro kvalifikace, Národním poradenském fóru, Expertní skupině MŠMT, Akreditační komisi rekvalifikačních programů MŠMT a v řadě dalších komisí a výborů. 

Jsme pořadateli

  • Týdnů vzdělávání dospělých ČR®, již od roku 1995. Jedná se o jedinečnou světovou akci k propagaci dalšího vzdělávání. Účastníky motivuje k zapojení do vzdělávacích aktivit;
  • soutěží kvality Lektor/ka roku a Vzdělávací instituce roku. Cílem je podpořit kvalitu a poukázat na příklady nejlepší praxe;
  • kurzů Profesionální lektor a Příprava autorizovaných osob podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání;
  • seminářů a lektorských dílen po celé České republice.

Členem asociace se může stát každá instituce, která naplňuje poslání asociace a požádá o členství v elektronické přihlášce, souhlasí se Stanovami Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z.s., vč. Etického kodexu a zaváže se tyto stanovy podáním přihlášky dodržovat.

Našim členům poskytujeme:

  • aktuální informace z oblasti vzdělávání dospělých,
  • propagace členů a jejich vzdělávacích aktivit,
  • speciální semináře a kurzy zdarma nebo za zvýhodněnou cenu.

Více o benefitech členství naleznete zde.