Pandemie COVID-19 a situace ve vzdělávání dospělých

Datum události: 10.

11.5.2020 TERMÍN OBNOVENÍ AKTIVIT VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH

Avizovaný termín 8. červen a následně 25. květen 2020 jako datum zahájení tzv. 5. vlny plánu uvolňování dosavadních mimořádných vládních opatření byl změněn v souladu s aktualizovaným harmonogramem uvolňování Ministerstva zdravotnictví ČR https://koronavirus.mzcr.cz/vlada-schvalila-pravidla-rozvolnovani-mimoradnych-opatreni-od-11-kvetna-nouzovy-stav-plati-do-17-kvetna 

Od 11.5.2020 je možné obnovit neškolské vzdělávací aktivity vč. jazykových kurzů, rekvalifikačních kurzů, sportovních kurzů do 100 osob http://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/zkousky-a-vzdelavani-v-rekvalifikacich-od-11-5-2020 

Zdroj MZdr 5.5.2020, MŠMT 9.5.2020


Záchranný plán vzdělávání dospělých

Co pomůže vzdělávacím institucím ve vzdělávání dospělých?

(návrhy členů AIVD ČR, schválené výkonným výborem dne 24.4.2020)

1/ snížení DPH na neškolské vzdělávací aktivity - 10%

2/ spojení kurzarbeitu se vzděláváním - podobně jako projekt Vzdělávejte se v minulé krizi

3/ zavést vouchery na vzdělávání dospělých, hrazené z prostředků EU - podobně jako plánovaný projekt PIVO (projekt individuálního vzdělávání obyvatelstva) - profesní, jazykové, ICT a další kurzy směřující k posílení pozice člověka na trhu práce

4/ prodloužení platností akreditací a autorizací o promarněnou dobu (min. 3 měsíce)

5/ nová výzva pro soutěžní projekty v rámci OPZ pro nové cílové skupiny - čerstvě propuštění, zájemci o zaměstnání bez omezení věku, uchazeči o zaměstnání bez omezení délky evidence, zaměstnavatelé  - téma- rychlý návrat na trh práce, rekvalilfikace

6/ akceptování online synchronního vzdělávání ("videokonference") jako relevantní alternativu pro prezenční kurzy tam, kde je to smysluplné - tedy nejen po dobu nouzového stavu (teoretická část rekvalifikací, výuka v projektech OPZ apod.)

7/ do 2 mil. vyjmout vzdělávání dospělých z veřejných zakázek (urychlení procesu objednávky a realizace), včetně rekvalifikací pro ÚP ČR, projektů typu POVEZ apod.

8/ v projektech s jednotkovými náklady garantovat minimální částku (50%), která je zaplacena dodavateli vzdělávání

9/ daňově uznatelné výdaje za vzdělávání pro dospělé pro běžného občana (nejen pro firmu nebo OSVČ) - podobně jako je uznatelná profesní zkouška dle NSK

10/ program podpory Antivirus - jasně uznat, že vzdělávání dospělých bylo státem zakázanou aktivitou (mimo online kurzy) a refundovat 80% nákladů na zaměstnance na překážkách, + prodloužit do srpna pro vzdělávací instituce, které ani po ukončení nouzového stavu nebudou mít zakázky

11/ do akreditací zavést pojem webinář (synchronní on-line výuka) – jedná se o specifickou formu e-learningu, která je přesnější náhradou prezenční výuky (vzdělavatel i studující komunikují v daném čase ve virtuálním prostoru formou video či audiokonference) 


Záchranný plán je přiložen na této stránce v pdf formátu. Chcete-li přidat další opatření vhodné pro obor vzdělávání dospělých, prosíme kontaktujte naši ředitelku Romanu Nováčkovou - reditel@aivd.czSTÁLE JE AKTIVNÍ BEZPLATNÁ PRÁVNÍ PORADNA

Členové asociace mají možnošt využití bezplatné právní poradny. AIVD ČR se ve spolupráci se společností Frank Bold stala partnerem stránky koronavirus.frankbold.org

Speciální link pro členy AIVD ČR na bezplatnou právní poradnu je zde:
https://koronavirus.frankbold.org/dotaz AIVD

Pod tímto linkem budou zodpovězeny vaše dotazy přednostně.

Své dotazy vepíšete do formuláře a obdržíte odpověď právníka. Kopie dotazů a odpovědí budeme monitorovat. V případě využitelnosti dotazu pro ostatní firmy bude dotaz anonymizován a odpověď zveřejněna. Než ale začnete psát dotaz, podívejte se prosím, jestli odpověď již není k dispozici zde: https://koronavirus.frankbold.org

Na této stránce se můžete podívat na  odpovědi na dotazy členů asociace právní kanceláři Frank Bold.

 

JEDNÁME, VYSVĚTLUJEME...

V souvislosti se vzniklou situací intenzivně informujeme své členy o reakcích MŠMT i MPSV, UZS, příp. dalších isntitucí. Zatím jediný povzbudivý výsledek k našim návrhům je posun MŠMT v uznání online výuky v rámci rekvalifikačních kurzů v obodbí nouzového stavu: „Po dobu nouzového stavu je možné teoretickou část výuky realizovat např. i prostřednictvím telekonferencí, Skypu, videohovorů  apod., tedy formami, kde se účastník s lektorem skutečně vidí ve stejném okamžiku, a může tedy lektorovi pokládat jakékoliv otázky týkající se jeho výkladu.  Tato forma výuky je možná jen za předpokladu, že účastník kurzu s touto formou souhlasí a všichni zúčastnění k tomu mají potřebné materiálně-technické vybavení.“


Plné znění opatření můžete nalézt na stránkách MŠMT viz související odkazy.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY