Expertní služby asociace

Datum události: 29.


Spolupráce na tvorbě strategických, koncepčních a metodických dokumentů týkajících se oblasti dalšího vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů (DV a RLZ). Oponentury dokumentů týkajících se oblasti DV a RLZ.

Příprava, realizace a vyhodnocení průzkumů na témata z oblasti DV a RLZ. Příprava, organizace a evaluace odborných a popularizačních akcí dle přání zadavatele.

  • Evaluační aktivity v oblasti DV a RLZ.
  • Spolupráce na přípravě a realizaci projektů ESF, zejména z OP VK, OP LZZ a OPPA.
  • Spolupráce na přípravě a realizaci veřejných zakázek v oblasti DV a RLZ.
  • Informační servis v oblasti DV a RLZ.
  • Kariérové poradenství.
  • Age management poradenství.
  • Komplexní poradenství v oblasti systému DV a RLZ.
  • Komplexní poradenství v oblasti kvality DV a RLZ (posouzení dokumentace, hospitace apod.).
  • Další služby dle požadavků klienta.

V případě dalších dotazů kontaktujte Mgr. Eriku Konupčíkovou z AIVD ČR, tel.: 739 445 930, e-mail: reditel@aivd.cz.