ICOLLE 2016

Datum události: 29.

Termín: 13.09.2016 10:00 - 14.09.2016 17:00

Typ akce: Konference

Pozvánka na mezinárodní vědeckou konferenci ICOLLE 2016

13.–14. 9. 2016 KONGRESOVÉ CENTRUM MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ, KŘTINY

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte nám, abychom vás pozvali na mezinárodní vědeckou konferenci ICOLLE 2016, která se bude konat ve dnech 13.–14. 9. 2016 v Kongresovém centru Mendelovy univerzityve Křtinách.

Cílem 8. ročníku mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2016 je zhodnotit aktuální výzvy v definovaných oblastech celoživotního vzdělávání a učení. Na konferenci bude pozornost věnována především kariérnímu systému pedagogických pracovníků, dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků, pedagogickému vzdělávání akademických pracovníků, očekávání zaměstnavatelské sféry na další vzdělávání zaměstnanců a trendům ve vzdělávání starších dospělých.

Konference je určena vysokoškolským pedagogům, vědeckým pracovníkům, učitelům středních škol, ale i doktorandům a širší odborné veřejnosti zabývající se předmětnou problematikou. Jednacími jazyky konference jsou čeština, slovenština a angličtina. Výstupem konference bude recenzovaný sborník příspěvků. Z vybraných příspěvků bude vydána monografie. Účastníci konference mají dále možnost nabídnout rozšířený příspěvek k publikování do recenzovaného vědecko-odborného časopisu Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání.

Hlavní téma konference: "Aktuální výzvy celoživotního vzdělávání a učení"

Odborné sekce:

  • Sekundární vzdělávání
  • Terciární vzdělávání
  • Další vzdělávání
  • Seniorské vzdělávání

Důležité termíny:

  • Přihlášení (s aktivní účastí): 10. 7. 2016
  • Vložení souboru s příspěvkem: 10. 7. 2016
  • Aktivní účast je na konferenci možná formou ústní prezentace nebo formou posteru.

Konferenční poplatek:

Konferenční poplatek byl stanoven ve výši 1 800,- Kč (vč. DPH). Konferenční poplatek zahrnuje organizační náklady, sborník příspěvků, občerstvení a stravování, doprovodný program konference. Cena ubytování není v poplatku zahrnuta.

Registrace a další informace o konferenci:

Přihlášení na mezinárodní vědeckou konferenci ICOLLE 2016 je možné provést prostřednictvím registračního formuláře, který je k dispozici zde.

Souvisejicí soubory