konference ŠANCE A RIZIKA ve vzdělávání dospělých

Datum události: 26.


VIDEOZÁZNAMY Z KONFERENCE srdečně zve na konferenci ŠANCE A RIZIKA ve vzdělávání dospělých


PROGRAM:

8:30 – 9:00 registrace účastníků konference

9:00 zahájení

 Jana Brabcová, prezidentka AIVD ČR

Kompetence, „gramotnosti“ a příležitosti ve vzdělávání dospělých pohledem realizátorů


 Václav Korbel, PAQ Research

Mapa vzdělávacího (ne)úspěchu


 Martin Sycha, odbor koncepcí a strategií trhu práce MPSV

Pohled do budoucnosti vzdělávání a trhu práce


 Miloš Rathouský, Svaz průmyslu a dopravy ČR

Vzdělávání dospělých očima zaměstnavatelů


 Klaudius Šilhár

Mezinárodní srovnání ve vzdělávání dospělých – šance a rizika


10:45 – 11:00 přestávka


 Lucie Rohlíková, FPE ZČU

Jak univerzity ovlivní celoživotní učení (mikrocertifikáty, umělá inteligence)


 Jiří Chábera, manažer ECDL-CZ, ČSKI, Certicon a.s.

Digitální kompetence pro život a trh práce


 Monika Měšťanová, vedoucí Oddělení dalšího vzdělávání MŠMT

aktuality z MŠMT


 Petra Holečková, National Sampling Manager PIAAC, NPI ČR

Nástroj PIAAC online - opomíjené ESO v rukávu


 Jan Veselý, vedoucí oddělení projektů adaptability a systému profesního vzdělávání

Dotační příležitosti a formy podpory v oblasti Zaměstnanosti – NPO v gesci

MPSV


 Miroslav Parvonič, projektový manažer AIVD ČR

Kvalita ve vzdělávání dospělých Mezinárodní projekt Qualtrack


12:55 – 13:25 přestávka


 Lukáš Němec, poradce pro oblast vzdělávání ČMKOS

Motivace zaměstnavatelů ke vzdělávání pracovníků


 Magdalena Vroblová, HR manager Carrier Refrigerator

Digi gramotnost pro řadové pracovníky ve výrobě


 Andrea Hošťálková, ředitelka, Okresní hospodářská komora Přerov

"Poučení" z firemního vzdělávání podporovaného z výzev OPZ a OPZ+ na Moravě


15:00 – 15:30 předpokládané ukončení konference


Souvisejicí soubory