Letní škola pro kariérové poradce

Datum události: 29.

Termín: 26.07.2016 09:00 - 28.07.2016 17:00

Typ akce: Ostatní

LETNÍ ŠKOLA PRO KARIÉROVÉ PORADCE aneb pojďme si hrát ...

Česká asociace kariérového poradenství pořádá v prázdninových měsících na adrese Sluneční náměstí,2588/4, Praha 5, 158 00 zajímavé vzdělávací a diskusní setkání pro kariérového i výchovné poradce, lektory a kouče a další zájemce o kariérové poradenství.

Na tomto setkání získáte ucelený přehled zajímavých a podnětných informací o klíčových procesech a aspektech práce úspěšného kariérového poradce, vyzkoušíte si některé nové metody a aktivity, které lze uplatňovat v kariérovém poradenství a budete mít možnost diskutovat nad problémy kariérového poradenství v praxi. Budete schopni kvalitněji zacílit své poradenské služby při práci s klientem a připravit jej lépe na vstup na trh práce a do firmy.

Setkání se uskuteční vždy 9:00 – 14:00 hod ve dnech 26. 7. – 28. 7. 2016 nebo 24. 8. – 26. 8. 2016

Obsah setkání:

Kariérový poradce a jeho kompetence Cílové skupiny v kariérovém poradenstvím a odlišnosti přístupu a práce poradce Východiska práce kariérového poradce - ucelený přehled teoretických přístupů, metod a technik

  • Poradenský proces – rozhovor a jiné aktivity
  • Práce s klientem a jeho motivace
  • Nejčastější chyby v práci kariérového poradce
  • Personální management
  • Nejnovější trendy a best practise
  • Kč 4.850,- (včetně drobného občerstvení a studijních materiálů)
  • Kč 3.550,- pro členy ČAKP a studenty

Registrace probíhá nejpozději do 5. 7. 2016 pro 1. termín a do 5. 8. 2016 pro 2. termín. Počet lidí ve skupině je omezen z důvodu interaktivní práce ve skupině. Přihlásit se lze na www.cakp.cz nebo e-mailem info@cakp.cz.

Souvisejicí soubory