Odpovědi právní kanceláře Frank Bold

Datum události: 16.

Dotazy členů AIVD ČR, zodpovězené právní kanceláří Frank Bold:

Je reálne požádat o bonus i při práci na DPP?

Take mě zajima jestli jednorazový bonus pro OSVČ 25 000 podléhá zdaněněni.

Jednorázové kompenzační bonusy se vztahují výhradně na podnikatele v režimu OSVČ. Na dohody o pracích konaných mimo pracovních poměr se tyto programy nevztahují. V případě, že máte příjem z obou činností, je třeba aby příjem z DPP nepřesáhl 10 000 Kč měsíčně a zároveň byla činnost v rámci OSVČ aktivně vykonávána alespoň jako vedlejší.

Dle původního návrhu bonus zdanění skutečně podléhal. V rámci pozměňovacích návrhů v parlamentu by však tento nedostatek měl být odstraněn a bonus zdanění nepodléhat. V každém případě musí být zákon ještě přijat a je možné, že dozná dalších změn. Doporučujeme tak sledovat níže uvedené stránky ministerstva financí.

 

Podrobné informace k tomuto programu naleznete zde: https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/mf-spousti-primou-podporu-pro-zasazene-o-38055

 

Firma - s.r.o. (převažující činnost vzdělávání dospělých - prezenční) díky opatřením vlády neměla žádné zakázky, proto někteří pracovníci zůstali doma - nebyla pro ně práce. Zároveň jsme měli více než 30% osob na OČR /7 z 18/, několik lidí lidí ale bylo v práci, zajišťovali chod kanceláře, rušení zakázek lektorům apod.

a/ vztahuje se na nás Antivirus B?

b/ můžeme zaměstnancům, co zůstali doma na překážkách, vyplatit 100% a bude to refundováno 60% ze strany státu?

c/ procento osob na OČR se počítá z poměru počtů osob nebo je třeba spočítat přepočtené úvazky?

d/ můžeme někde požádat o náhradu škody za zbytečně vynaložené náklady - nájmy kanceláří a související režie?

Možná se ptám naivně, ale toto je problém řady vzdělávacích institucí...


a) Z obecného popisu Vaší situace se zdá, že na podporu nárok máte. Není podmínkou, aby byl provoz zcela zrušen.

b) V případě náhrady 100 % mzdy (v situaci uzavření provozu) program počítá s kompenzací ve výši 80 % v maximální výši 39 000 Kč.

c) Vyhlášená pravidla tuto otázku přímo neřeší. Z podstaty dopadu na provoz se jako vhodnější kritérium jeví podíl přepočtených úvazků. Vyhlášená pravidla hovoří přímo o "významné či klíčové části zaměstnanců". Pokud je pro vás omezení významné, ačkoli by formálně vzato nedosahovali 30 % přepočtených úvazků, odporučujeme žádost přesto s odůvodněním podat.

d) Otázka náhrad škody je v současnosti stále předmětem odborné diskuse. Obecně - minimálně po dobu vládou vyhlášených krizových opatření - je v zákoně nárok na náhradu škody zakotven. Není však ani v takovém případě jistě, jaká výše by byla soudy přiznávána, neboť není reálné, aby bylo státem vykompenzováno vše. Informace k náhradě škody průběžně aktualizujeme na našem webu zde: https://koronavirus.frankbold.org/kategorie/skody/ pro zatím především doporučujeme vzniklou škodu řádně dokumentovat pro případně následné kompenzace.

Více informací můžete najít našem článku zde: https://koronavirus.frankbold.org/clanky/co-je-program-antivirus-a-komu-budou-prispevky-poskytovany/ či přímo na webu MPSV, kde lze rovněž již podat žádost o podporu: https://www.mpsv.cz/antivirus


Máme pronajaty školicí prostory a kancelář. Pronajímatele jsme oslovili s prosbou, zda by nám nemohl po nějakou dobu snížit nájemné, ideálně na 50% a nebo o jimi akceptovatelnou částku či alespoň o náklady na parkování auta ve dvoře Veškeré finanční závazky vůči pronajímateli jsme vždy uhrazovali včas a i teď máme finanční rezervu a počítali jsme s hrazením nájmu i v této době. Prostory jsme chtěli udržet, i přesto, že je nyní nevyužíváme. Pronajímatel reagoval tak, že nám dal výpověď, dle smlouvy tříměsíční. Má prý lepšího nájemce, který má o prostory zájem. Pro nás to bude teď velmi složité sehnat odpovídající prostory a také budeme mít další náklady na stěhování a náklady na provizi a kauci v dalších prostorách. Na internetu jsem našla tuto informaci: "Podnikatelé, kteří museli kvůli nařízení vlády uzavřít provoz, budou moci požádat o odklad nájemného až o šest měsíců, tedy do září. Dlužné nájemné budou následně moci splácet v dalším období, a to až dva roky. Počítá s tím vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO)." Váhám tedy, zda nájemné mám tedy hradit nebo zda je nějaká možnost odložení nájemného a zaplacení dluhu bez penále na podzim, i když se jedná o soukromého pronajímatele. Předem děkuji za odpověď.

Dne 1. 4. 2020 na jednání vlády skutečně prošel návrh zákona, podle kterého by si provozovatelé drobných obchodů a služeb, které postihlo uzavření drobných provozů, kvůli státem nařízené karanténě, mohli odložit nájem za 3 měsíce, tedy až do konce června. Nadále ovšem platí uzavřená nájemní smlouva - jedná se pouze o odklad placení nájemného, a dlužný nájem bude muset nájemník po uplynutí nejdéle dvou let doplatit. Konkrétní detaily návrhu jsou stále v projednávání, a návrh musí schválit parlament.

Nemožnost napadnout samotnou výpověď

Bohužel taková úprava může nabýt účinnost nejdříve dne vyhlášení ve sbírce zákonů, což ještě nenastalo. Nebude přitom možné, aby zákon zpětně zneplatnil již podané výpovědi. Alespoň současná podoba zákona takovou možnost neobsahuje a jednalo by se právně nepřípustnou retroaktivitu. V každém případě však bude vhodné sledovat aktuality ministerstva průmyslu. Dle aktuálně platných informací však máme za to, že ve Vašem případě nebude připravovaná úprava využitelná, pro případné odložení výpovědi. Zároveň je třeba zmínit, že navrhovaný úprava se má vztahovat pouze na výpověď z důvodu nemožnosti platit nájem. Pokud by pronajímatel dle smlouvy mohl nájem vypovědět i bez uvedení důvodu, či z jiných důvodů, toto právo není dotčeno.

Odklad plateb nájemného po dobu výpovědní doby

Ani v tomto bohužel plánovaná úprava nepomůže. Celý návrh je koncipován jako nemožnost podání výpovědi z důvodu neplacení nájemného. Nikoli jako zákonem umožněný odklad plateb. Ve Vaší situaci, kdy, již byla výpověď daná, tedy bohužel zákon v současně připravované podobě, neumožňuje platbu nájemného odložit. Záleželo by to tak čistě na domluvě s pronajímatelem.

Poslanci každopádně k návrhu přijímali několik pozměňovacích návrhu a je možné, že některé úpravy navrhne rovněž senát. Je tedy možné, že se situace a možnosti v úpravy vyplývající v následujících dnech ještě změní.