Profesionální lektor

Datum události: 29.

Termín: 08.08.2016 10:00 - 17.08.2016 17:00

Typ akce: Kurz

AIVD ČR Vás srdečně zve na kurz

PROFESIONÁLNÍ LEKTOR

Cílová skupina:

 • Lektoři dalšího vzdělávání
 • Pedagogové škol vzdělávající dospělé
 • Interní a firemní lektoři
 • Zájemci o lektorskou činnost
 • Zájemci o profesní kvalifikaci „Lektor dalšího vzdělávání“ podle Národní soustavy kvalifikací

Cíle kurzu:

 • Zvýšit kvalitu lektorské práce
 • Připravit lektory na výkon jejich profese
 • Rozšířit znalosti a především dovednosti lektorů
 • Připravit lektory na zkoušku z profesní kvalifikace „Lektor dalšího vzdělávání“

Témata kurzu:

 • Komunikace a prezentace lektora
 • Práce lektora se skupinou
 • Příprava lektora na výuku
 • Metodika lektorské práce
 • Formy a metody vzdělávání dospělých
 • Práce s didaktickými pomůckami a technikou Hodnocení účinnosti vzdělávání

Lektoři kurzu:

 • Mgr. Erika Konupčíková
 • Mgr. Tomáš Langer
 • PhDr. Bohumír Fiala
 • PhDr. Miroslava Dvořáková, Ph.D.

Supervize kurzu:

 • PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D.
 • Ing. Petr Kazík

Průběh a závěr kurzu:

 • Celkem 120 vyučovacích hodin, z toho 56 vyučovacích hodin prezenčně, 56 vyučovacích hodin distančně a 8 hodin závěrečná zkouška.
 • Závěrečná zkouška probíhá před 3člennou zkušební komisí jmenovanou AIVD ČR. Komise se skládá z lektorů kurzu a nezávislého člena.
 • Absolvent získává osvědčení AIVD ČR.
 • Absolvent má možnost složit zkoušku z profesní kvalifikace „Lektor dalšího vzdělávání“ podle Národní soustavy kvalifikací. AIVD ČR je autorizovanou osobou pro tuto zkoušku.

Termíny prezenčních setkání:

 • 08. 08. 2016 Komunikace a prezentace lektora
 • 09. 08. 2016 Práce lektora se skupinou
 • 10. 08. 2016 Příprava lektora na výuku
 • 11. 08. 2016 Metodika lektorské práce
 • 15. 08. 2016 Formy a metody vzdělávání dospělých
 • 16. 08. 2016 Práce s didaktickými pomůckami a technikou
 • 17. 08. 2016 Hodnocení účinnosti vzdělávání
 • 12. 09. 2016 Závěrečné zkoušky účastníků

Uzávěrka přihlášek: 25. 7. 2016

Cena kurzu:

 • 18 000 Kč, vč. DPH.
 • Sleva z ceny kurzu pro členy AIVD ČR ve výši 2 000 Kč.
 • V ceně kurzu je zahrnuto lektorné, zkouška, drobné občerstvení a studijní materiály.
 • Cena zkoušky z profesní kvalifikace „Lektor dalšího vzdělávání“ činí 6 000 Kč, vč. DPH.
 • Sleva z ceny zkoušky pro členy AIVD ČR a absolventy tohoto kurzu ve výši 1 000 Kč.

Přihlášky a bližší informace ke kurzu: