Připojili jsme se k podpisu memoranda o DigiKoalici

Datum události: 27.


V současné době se Evropa potýká s nedostatkem pracovníků vzdělaných v oboru informačních technologií, jejichž znalost se čím dál více stává základní podmínkou pro vykonávání většiny profesí. Také proto MŠMT koncem roku 2016 iniciovalo vznik České národní koalice pro digitální pracovní místa. V rámci EU již funguje 13 národních koalic.

DigiKoalice má v České republice své memorandum, které usiluje o vzdělání občanů ČR v oblasti digitálních technologií, kdy si určilo cíl oslovit každého občana, pomoci mu se v této oblasti lépe orientovat a pohybovat.

Toto téma jsme shledali jako důležité, a proto jsme se připojili k podpisu Memoranda, stejně jako ministryně a ministři resortů MŠMT, MPSV, MPO a Úřadu vlády ČR, a tím k podpoře vzdělanosti občanů České republiky na trhu práce.

První setkání DigiKoalice proběhlo 26. 1. 2017. Připojení ke koalici je vyjádřením projevu dobré vůle a odhodlání spolupracovat v oblasti digitálního vzdělávání a digitálních pracovních míst. Více o DigiKoalici si můžete přečíst na této webové stránce.