Rok vzdělávání dospělých v ČR

Datum události: 26.

EAEA

(Evropská asociace pro vzdělávání dospělých)

zahájila

ROK VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH V EVROPĚ 2017EAEA ve spolupráci s občanskými sdruženími pořádá vzdělávací akce zaměřené na vzdělávání dospělých. Jejím cílem je poukázat na to, jak vzdělávání pomáhá zkvalitnit život dospělým.


EAEA vyhlásila manifest Vzdělávání dospělých ve 21. století, který je postaven na těchto tématech:

1. Aktivní občanství, demokracie a zájem

Lidé, kteří se účastní programů vzdělávání dospělých, mají obecně větší důvěru v politický systém a občansky se angažují – chodí k volbám, hlásí se k dobrovolníkům a aktivně se zapojují do komunit.

2. Dovednosti potřebné pro život jednotlivců

Dospělí, kteří se vzdělávají se cítí zdravěji, protože vedou zdravější styl života a budují nové sociální vazby.

3. Sociální soudržnost, kapitál a rovnoprávnost

Vzdělávání dospělých často umožňuje sjednotit širokou škálu sociálních nerovností a přispívat k ekonomickému růstu.

4. Pracovní poměr a digitalizace

Práce na pracovišti je pro celoživotní vzdělávání klíčová. Vzdělávání dospělých také může pomoci zlepšit jejich orientaci v oblasti informačních technologií.

5. Migrace a demografické změny

Vzdělávání občanů a mezikulturní vzdělávání může vytvořit příznivé podmínky pro integraci nových kultur. Migrantům pomohou základní znalosti a jazyk k tomu, aby se stali aktivními občany. Senioři, kteří se vzdělávají, jsou více aktivní, pomáhají jako dobrovolníci, pracují déle a jsou zdravější.

6. Trvalá udržitelnost

Evropští občané potřebují informace a obnovit prostor pro rozvíjení nového životního stylu, nových projektů, nových postojů. Vzdělávání dospělých může pomoci poskytnout informace, prostor pro diskusi a tvořivost.

7. Evropská politika

Vzdělávání dospělých přispívá k hlavním dlouhodobým evropským záměrům v oblasti růstu, zaměstnanosti, inovací, sociální rovnosti, sociální soudržnosti, aktivního občanství, poklesu chudoby, změny klimatu, jednotného trhu, migrace, míru aj.V rámci kampaně jsme pro Vás připravili cyklus seminářů:

Jak být šťastnější?

Nevíte kde začít? Lektorka, konzultantka a koučka v jedné osobě, Olga Lošťáková, M. A. Vám ráda poradí jak na to. Zapište se do semináře a dozvíte se, co znamená well-being a proč je v našem životě tak důležité. Přihlášku a bližší info naleznete zde.

Termín konání: 23. 2. 2017


Nástroje na zvládání věkové diverzity

Jak pracovat s věkovou diverzitou na pracovišti a představení konkrétních nástrojů si pro Vás v rámci semináře připraví Mgr. Ilona Štorová. Seminář je vhoný jak pro manažery, tak pro lektory. 

Termín konání: 3. 10. 2017