Rovné příležitosti žen a mužů ve vzdělávacích institucích

Datum události: 19.

Zapojte se do projektu aby jste pomohli snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce v oblastech Mladoboleslavska, Semilska, Jablonecka, Liberecka a Českolipska!

Projekt je zaměřený na vzdělávání vedoucích pracovníků vzdělávacích institucí – základních, středních škol, jazykových škol a dalších vzdělávacích institucí. Jsou pro Vás připraveny workshopy zaměřené na téma Rovné příležitosti žen a mužů ve vzdělávacích institucích. Pomohou Vám při práci s lektorským týmem či pedagogickým sborem.


Na ředitele jsou kladeny vysoké nároky. Musí být dobrý pedagog, ale i manažer. Jak na to?

Nezbytnou součástí manažerské práce a řízení týmu je dbát o to, aby tým fungoval  - a to jak dohromady, tak každý článek zvlášť. Při práci s pedagogickým sborem či týmem lektorů se  ředitelé často potýkají se dvěma problémy:

  • sbor stárne
  • převažují ženy

Odpověď a podrobnější informace se dozvíte na stránkách pořadatelů.