Změna ve složení kontrolní komise

Datum události: 24.

 Podle § 246 NOZ byl dne 14. 10. 2016 kooptován nový člen Kontrolní komise Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, PhDr. Jaroslav Louka.

 

Kooptace byla schválena per rollam zbývajícími členy kontrolní komise, Mgr. Markétou Šupplerovou a PhDr. Petrem Kaplanem.

Zápis ke stažení naleznete zde: