Informace o členovi

Centrum celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Palackého
585625006
celoživotní vzdělávání, kariérové poradenství v oblasti celoživotního vzdělávání

Sídlo společnosti:

Křížkovského 511/8
Olomouc
77147

Kontaktní adresa:

Žižkovo nám. 5
Olomouc
77140

Kontaktní osoba

doc. PhDr. Hana Marešová, Ph.D. - proděkanka pro organizaci, rozvoj a celoživotní vzdělávání PdF UP
585635006