Informace o členovi

Institut forenzních, bezpečnostních studií a managementu, z. ú.
Edukační činnost v oblasti managementu, marketingu, komunikace, reklamy Výzkum a inovace v oblasti sociálně vyloučených a rizikových skupin ________________________________________ Zkoumání viktimizace a dalších sociálně-patologických jevů, prevence recidivy trestné činnosti ________________________________________ Výzkum v oblasti sociálně-ekonomických studií a v oblasti sociálně-právních studií ________________________________________ Výzkum a evaluace v oblasti regionalistiky ________________________________________ Specializované poradenství pro osoby propuštěné z výkonu trestu ________________________________________ Výzkum v oblasti trestního práva, kriminologie, penologie, viktimologie ________________________________________ Soudně znalecká činnost v oboru kriminalistiky a forenznich věd ________________________________________ Edukační činnost v oblasti bezpečnosti, práva, kriminologie, penologie ________________________________________ Edukační činnost v oblasti společenských věd ________________________________________

Sídlo společnosti:

Kontaktní adresa:

Kontaktní osoba