Členové

Logo Název Popis Prověřený uživatel
1. VOX a.s. vzdělávání dospělých Zobrazit člena
2K CONSULTING s.r.o. Společnost se zabývá řesením problematiky GDPR, BOZP a PO a kybernetické bezpečnosti. Pro organizace zajišťuje školení zaměstnanců prezentační nebo dálkovou formou ( e-learningem) včetně provedení testu a vydání osvědčení pro kontrolní a dozorové orgány. Zobrazit člena
AABYSS s.r.o. Vzdělávání a poradenství Zobrazit člena
ACCON human resources management, s.r.o. další vzdělávání dospělých ve firmách a ve veřejné správě: - manažerské dovednosti - procesní a projektové řízení - osobnostní rozvoj - finanční a ekonomické vzdělávání - makreting a PR - personalistika - životní prostředí - IT dovednosti - technická odbornost zejména v oblasti stavebnictví Zobrazit člena
Age Management z.s. vzdělávání dospělých Zobrazit člena
Agentura Amos s.r.o. Další vzdělávání, další vzdělávání pedagogických pracovníků, projektové poradenství Zobrazit člena
Agentura Parole s.r.o. vzdělávací kurzy, jazyková škola, překladatelství a tlumočnictví, dotační poradenství Zobrazit člena
AIVD SR združovanie Zobrazit člena
Akademie Jana Amose Komenského, z.s. - oblast Šumperk Vzdělávání dospělých, jazyková výuka, akreditované zkušební centrum pro mezinárodní jazykové zkoušky, rekvalifikace Zobrazit člena
Algorithmics V současnosti mezinárodní škola programování pro děti. Připravujeme kurzy pro dospělé. Zobrazit člena
ALTUS Training Center, spol. s r.o. Komplexní nabídka v oblasti rozvoje a řízení lidských zdrojů Portfolio našich kurzů a tréninků v oblasti rozvoje a řízení lidských zdrojů zahrnuje nejen tradiční školení pro řídící pracovníky, ale rovněž klíčové dovednosti pro asistentské a administrativní pozice, personalisty, obchodníky, školení v komunikaci, prezentaci apod. Specifikem našich programů je jejich komplexnost a hluboká vzájemná provázanost. Zobrazit člena
AM Solvo,s.r.o. Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků. Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorksé činnosti. Zobrazit člena
AMBULANCE 24 s.r.o. Vzdělávání lékařských i nelékařských zdravotnických pracovníků. Vzdělávání speciálně pedagogických pracovníků. Zobrazit člena
APAS akademie osobního rozvoje s.r.o. vzdělávání dospělých Zobrazit člena
Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z.s. Zobrazit člena
bfz o.p.s. Vzdělávání dospělých, rekvalifikační kurzy, kurzy profesního vzdělávání Zobrazit člena
BOHEMIA INSTITUT s.r.o. vzdělávací činnost- jazykové a odborné kurzy pro firmy i veřejnost Zobrazit člena
Bohemia Training Institute s.r.o. HR consulting. Vzdělávání - odborné vzdělávání, tréninky měkkých dovedností, PC kurzy, komplexní programy pro mistry, outdoor programy. Produkce zážitkových firemních akcí. Zobrazit člena
British Institute of Management, s.r.o. manažerské vzdělávání MBA, MPA, kurzy Zobrazit člena
Business Institut EDU a.s. Poskytování programů MBA, BBA, LLM, DBA Zobrazit člena
Cambridge Business School Vzdělávací instituce zaměřená na poskytování kvalitního manažerského studia v profesních programech MBA, DBA, BBA a LLM. Zobrazit člena
CARDIFF ACADEMY SE Online studium MBA, BBA, LLM, DBA Zobrazit člena
CATANIA GROUP s.r.o. Specializujeme se na pořádání vzdělávacích programů pro zaměstnance veřejné správy a příspěvkových organizací. Jsme instituce akreditovaná MV. Realizujeme jak otevřená školení, tak vzdělávací programy na míru, programy MPA a LL.M. pro úředníky ÚSC. Zobrazit člena
CEMI MBA Studies s.r.o. Manažerské vzdělávání MBA Zobrazit člena
Centrum andragogiky, s.r.o. poradenská služba, vzdělávání a rozvoj Zobrazit člena
Centrum služeb pro podnikání s.r.o. pořádání odborných kurzů, vedení účetnictví Zobrazit člena
Centrum školského managementu, PedF UK v Praze další vzdělávání pedagogických pracovníků a vedoucích pracovníků školských a dalších vzdělávacích organizací Zobrazit člena
Cosmopolitan Institute of Education, s.r.o. Pořádání odborných seminářů, kurzů apod. Zobrazit člena
CURATIO EDUCATION s.r.o. další vzdělávání dospělých v oblasti sociálních služeb, ošetřovatelství, soft skills Zobrazit člena
Česká asociace pro finanční řízení CAFIN CAFIN sdružuje odborníky se zájmem o finanční řízení podniků, kteří se chtějí odborně rozvíjet, vzdělávat a sdílet své zkušenosti. Zobrazit člena
Česká společnost pro jakost, z.s. Management kvality a související obory Zobrazit člena
Česká společnost pro kybernetiku a informatiku (ČSKI) podpora tvůrčího rozvoje a vzdělávání v oborech svého zaměření, t.j. kybernetiky a informatiky Zobrazit člena
Český a moravský účetní dvůr, s.r.o. Zobrazit člena
Český institut interních auditorů, z.s. Profesní organizace, sdružující interní auditory za účelem prosazování a podpory rozvoje interního auditu. Zobrazit člena
ČMKOS Zobrazit člena
DIGI Akademie s.r.o. pořádání a organizaci kurzů a školení v oblasti informačních technologií Zobrazit člena
Dopravní vzdělávací institut a.s. Zobrazit člena
EDUBASE s.r.o. Specializujeme se na pořádání vzdělávacích programů pro firemní klientelu a současně pod akreditací ministerstva vnitra vzděláváme zaměstnance veřejné správy. Realizujeme jak otevřená školení, tak vzdělávací programy na míru. Zobrazit člena
EDUCA - vzdělávací centrum, s.r.o. Vzdělávání dospělých, jazykové kurzy, kurzy PC, kurzy účetnictví a daňové evidence, rekvalifikační kurzy, kurzy v systému DVPP, překlady Zobrazit člena
EDUPOL, v. o. s. Zobrazit člena
Element Consulting s.r.o. Soft skills, consulting Zobrazit člena
epravo.cz, a.s. Společnost se dlouhodobě zabývá vzděláváním především v oblasti práva. Pořádá e-learningové vzdělávání, konference. Vydavatel publikací, brožur. Zobrazit člena
EUROPEAN INSTITUTE OF BUSINESS AND PUBLIC EDUCATION, s.r.o. Manažeři soukromých společností, ale i pracovníci státní správy si mohou obohatit kariéru postgraduálním manažerským studiem, jehož absolventi získávají tituly MBA, MPA, MPH a LL.M. Od roku 2020 jsme rozšířili certifikaci IES London o doktorské programy DBA, DPA, DrPH a LL.D. Formou nadstavby titulu MBA, nebo vysokoškolského vzdělání II. stupně, program účastníkům poskytuje nadstandardní rozšíření jejich manažerských znalostí a dovedností. EUROPEAN INSTITUTE OF BUSINESS AND PUBLIC EDUCATION spolupracuje kromě mezinárodních institucí mimo EU, UK, Izrael i s předními univerzitami v ČR, SR, Polsku a svým absolventům vydává mezinárodní certifikáty v kooperaci s certifikační autoritou IES – International Education Society London. Zobrazit člena
European School of Business & Management SE profesní vzdělávání v oborech MBA, BBA, DBA, LLM A MSc. Zobrazit člena
Evropská akademie vzdělávání SE (European Academy of education SE) "Evropské akademii vzdělávání" je určena především lidem, kteří si chtějí dokončit své vzdělávání, až už se jedná o uchazeče se základním vzděláním, kteří si mohou dokončit učňovský nebo maturitní obor díky "profesní kvalifikaci". Studium je též určeno pro středoškoláky nebo vysokoškoláky kteří chtějí získat praktické profesní znalosti, konkurenční výhodu na trhu práce a "profesní titul". Zobrazit člena
František Nikolajčík SATES - školicí středisko Zobrazit člena
GOPAS, a.s. Zobrazit člena
Gradua-CEGOS, s.r.o. Zobrazit člena
Grafia s.r.o. B2B - rozvoj zaměstnanců (profesní kurzy: hard skills, soft skills, digital skills, language skills...) B2C - osobnostní rozvoj, profesní příprava, rekvalifikace, zkoušky před autorizovanou osobou Zobrazit člena
Channel Crossings s.r.o. jazyková a vzdělávací agentura Zobrazit člena
Chomutovská knihovna, příspěvková organizace Zobrazit člena
ICT Pro s.r.o. ICT Pro nabízí školení a kurzy IT, konzultace, podporu, outsourcing a správu sítí různých platforem a systémů, dále pak tvorbu webových projektů a také služby v oblasti vývoje náročných SW aplikací a rovněž i v oblasti HW a správy síťových prvků. Zobrazit člena
INFRA, s.r.o. akreditované vzdělávání pedagogů, metodická podpora učitelů, vývoj vzdělávacích pomůcek pro školy a děti Zobrazit člena
Ing. Antonín Mroček - MROPOR Zobrazit člena
Ing. Eva Gmentová LL.M - Education Grow Insurace (E.G.I.) vzdělávání dospělých v oblasti pojištění a zprostředkování pojištění Zobrazit člena
Ing. Marie Hronová - Gentura, vzdělávací a poradenský servis Vzdělávání pro poskytovatele sociálních služeb Zobrazit člena
Inprov s.r.o masérske kurzy Zobrazit člena
Institut celoživotního vzdělávání FF UP Programy celoživotního vzdělávání – další profesní vzdělávání Zobrazit člena
Institut celoživotního vzdělávání, Mendelova univerzita v Brně poskytování VŠ vzdělání (Bc., Mgr.), kurzy, rekvalifikace, poradenství, U3V Zobrazit člena
Institut certifikace Svazu účetních, a.s. Zobrazit člena
Institut forenzních, bezpečnostních studií a managementu, z. ú. Edukační činnost v oblasti managementu, marketingu, komunikace, reklamy Výzkum a inovace v oblasti sociálně vyloučených a rizikových skupin ________________________________________ Zkoumání viktimizace a dalších sociálně-patologických jevů, prevence recidivy trestné činnosti ________________________________________ Výzkum v oblasti sociálně-ekonomických studií a v oblasti sociálně-právních studií ________________________________________ Výzkum a evaluace v oblasti regionalistiky ________________________________________ Specializované poradenství pro osoby propuštěné z výkonu trestu ________________________________________ Výzkum v oblasti trestního práva, kriminologie, penologie, viktimologie ________________________________________ Soudně znalecká činnost v oboru kriminalistiky a forenznich věd ________________________________________ Edukační činnost v oblasti bezpečnosti, práva, kriminologie, penologie ________________________________________ Edukační činnost v oblasti společenských věd ________________________________________ Zobrazit člena
Institut ochrany obyvatelstva MV ČR Zobrazit člena
Institut pro veřejnou správu Praha 0 Zobrazit člena
Institut vzdělávání pracujících v domácnosti akreditované kurzy pro chůvy a hospodyně, odborné přednášky Zobrazit člena
Institut zdraví zvířat s.r.o. Odborné a celoživotní vzdělávání v oboru fyzioterapie a rehabilitace zvířat Zobrazit člena
Integrity Consulting, s.r.o. vzdělávací a personálně poradenská činnost Zobrazit člena
ITC International TEFL Certificate s.r.o. školící činnost v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, program Erasmus + KA1 pro učitele Zobrazit člena
Ivana Sodomková - AGENTURA ÁMOS Organizace výchovně vzdělávací činnosti Zobrazit člena
Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Poskytování vyššího odborného vzdělání ukončeného absolutoriem v oboru sociální pedagogiky se zaměřením na sociální práci nebo speciální pedagogiku. Poskytování kvalifikačního vzdělání v oblasti sociálních služeb, v oblasti volnočasové pedagogiky a k výkonu činnosti asistenta pedagoga (přímá pedagogická činnost). Poskytování dalšího vzdělávání sociálním pracovníkům a pedagogickým pracovníkům. Zobrazit člena
JHS - CENTRE, o.p.s. vzdělávání dospělých, inovace ve vzdělávání, zavádění digitálních technologií a aplikací v oblasti vzdělávání Zobrazit člena
Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů, o.p.s. sledování situace v oblasti trhu práce v kraji s návazností na celoživotní vzdělávání Zobrazit člena
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích vzdělávací a výzkumná činnost Zobrazit člena
Katedra andragogiky a personálního řízení FF UK Zobrazit člena
Katedra sociologie a andragogiky FF UP Zobrazit člena
Keramické studio Jarmily Tyrnerové s.r.o. rekvalifikace, odborná praxe, DVPP, zájmové vzdělávání v oboru keramiky Zobrazit člena
Kočka s.r.o. vedení účetnictví, pořádání seminářů a školení, audit Zobrazit člena
Kukanová Julie Ing. - Julia školení v oblasti daní,,práva a účetnictví Zobrazit člena
Legal Studies Institute, s.r.o. vzdělávání dospělých v právní oblasti Zobrazit člena
Manažerský institut – akreditované studium MBA, s.r.o. Vzdělávání vmanažerských dovednostech Zobrazit člena
Masarykova univerzita vzdělávání, věda, výzkum Zobrazit člena
Mgr. Zuzana Andělová - vzdělávací středisko Zobrazit člena
Moravské zemské muzeum muzeum Zobrazit člena
Nakladatelství FORUM s.r.o. vydavatelská a publikační činnost, vzdělávání, pořádání konferencí Zobrazit člena
NICOM, a.s. Mezi hlavní obory činnosti naší společnosti patří: - počítačová školení pro začátečníky, pokročilé a IT specialisty (software Microsoft, Autodesk, Adobe, Corel, Zoner) - rekvalifikace uchazečů o zaměstnání - tréninky manažerských a obchodních dovedností - testování s mezinárodní platností certifikace ECDL - kurzy pro volnočasovou aktivitu - fotografické kurzy Patříme mezi certifikované vzdělávací střediska společností Microsoft, Autodesk, Corel, Adobe, Zoner a MŠMT Zobrazit člena
NPI ČR - Národní pedagogický institut České republiky NPI ČR je školským vzdělávacím, metodickým, výzkumným, odborným a poradenským zařízením pro řešení otázek předškolního, základního, středního a vyššího odborného vzdělávání, základního uměleckého, jazykového, neformálního, zájmového a dalšího vzdělávání. Zobrazit člena
Pavel Široký Zobrazit člena
Petr Kaplan vzdělávání Zobrazit člena
PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D. Zobrazit člena
PhDr. Zdeňka Endlicherová vzdělávací středisko Vzdělávání v oboru gastronomie, poradenství, dietologie Zobrazit člena
Počítačová služba s.r.o. vzdělávání dospělých, kurzy, školení, poradenství, rekvalifikace, ECDL, Zobrazit člena
POE EDUCO, spol. s r. o. Zobrazit člena
PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o. Zobrazit člena
REKVAL s.r.o. Zobrazit člena
RIVS, s.r.o., vzdělávací agentura vzdělávání Zobrazit člena
RNDr. Ivana Hexnerová - BOVA POLYGON Zobrazit člena
Robert Gamba vzdělávání Zobrazit člena
Sdynamic s.r.o. organizace kurzů pro fyzioterapeuty, ergoterapeuty, lékaře, učitele pohybu, trenéry , pedagogy Zobrazit člena
Seminaria, s.r.o. školící a vzdělávací činnosti pro soukromý i veřejný sektor Zobrazit člena
SEMIS, spol. s r.o. Firemní vzdělávání - projekty, kurzy a semináře na zakázku; Profesní vzdělávání - kurzy a semináře pro veřejnost; Rekvalifikační kurzy; Certifikované kurzy CIMA - Marketing CIMA A, B a Prodej CIMA A, B; Projekty ESF; Konference; Zobrazit člena
Signal Projekt s.r.o. Zobrazit člena
SMART DIALOG s.r.o. Zobrazit člena
SMARTER Training & Consulting, s.r.o. vzdělávání dospělých, firem, on-line kurzy Zobrazit člena
Sociální agentura, o. p. s. další vzdělávání dospělých Zobrazit člena
Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace školství Zobrazit člena
Střední škola oděvní a služeb Vizovice poskytování výchovy a vzdělávání Zobrazit člena
Střední škola technická Vysoké Mýto Svářečské kurzy, CNC programování, Karosář, Čalouník, Opravář motorových vozidel, Opravář zemědělských strojů, Autolakýrník, Nástrojař, Strojní mechanik Zobrazit člena
Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy, Národních mučedníků 141 Zobrazit člena
Středočeský vzdělávací institut AJAK Zobrazit člena
Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR Knihovnictví Zobrazit člena
TD Synnex AS Czech Pokročilé IT vzdělávání Zobrazit člena
Teritoriální pakt zaměstnanosti Pardubického kraje, z.ú. Zobrazit člena
TYRKYS, škola kultury podnikání v cestovním ruchu, s.r.o TYRKYS, škola kultury podnikání v cestovním ruchu, s.r.o vzdělává profesionály v cestovním ruchu již více než 20 let. V oblasti vzdělávání v cestovním ruchu patříme dlouhodobě mezi nejvýznamnější vzdělávací společnosti. Kurzy a semináře, které pořádáme jsou určeny jak pro jednotlivce, tak pro firmy. Naši absolventi pracují v předních cestovních kancelářích, mnozí sami podnikají v oblasti cestovního ruchu. Zobrazit člena
UK Pedf Zobrazit člena
Úřad průmyslového vlastnictví Zobrazit člena
ÚSTAV PRO APLIKACE PSYCHOSOCIÁLNÍCH STUDIÍ DO INTEGROVANÝCH NAUK, z.ú. Psychologie, sociologie, sociální práce, filozofie obecne Zobrazit člena
Ústav profesního vzdělávání vzdělávací programy, BBA, MBA a DBA studijní programy Zobrazit člena
Ústav zemědělské ekonomiky a informací Zobrazit člena
Vodní zdroje Ekomonitor, s.r.o. Zobrazit člena
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Profesně orientované bakalářské studijní programy Zobrazit člena
Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky PRIGO, s. r. o. Zobrazit člena
Vyšší policejní škola a Střední policejní školaMinisterstva vnitra v Praze Poskytování vyššího odborného vzdělání ukončeného absolutoriem, středního odborného vzdělávání, jazykového vzdělávání a vzdělávání pedagogických pracovníků a pracovníků rezortu vnitra. Zobrazit člena
Vzdělávací agentura ERUDITO s.r.o firemní vzdělávání Zobrazit člena
Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. poskytovatel vzdělávacich služb, zpracovatel projektů, odborných analýz Zobrazit člena
Vzdělávací institut s.r.o. Vzdělávání,školení, poradenská činnost Zobrazit člena
Vzdělávací společnost EDOST s.r.o. Zobrazit člena
Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení a mateřská škola logopedická Schola Viva, o. p. s. Zobrazit člena
Západočeská univerzita v Plzni vzdělávací, vědecká, výzkumná a inovační Zobrazit člena