DisCo 2014

V Praze se na konci června uskutečnil již 9. ročník mezinárodní konference DisCo s podtitulem: Media literacy education from pupils to lifelong learning. Akci spolupořádalo Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i., společně se Studii nových médií Ústavu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty UK a konala se v Jinonickém areálu Univerzity Karlovy. Hlavními řečníky tento rok byl profesor Miguel Gea, ředitel Virtual Learning Centre at University of Granada, ze Španělska a Dr. Thomas Pffefer, sociolog vzdělávání z University Krems v Rakousku. DisCo 2014 se zúčastnilo přes 60 účastníků z 15 zemí.

Fotogalerie
  • DisCo 2014
    DisCo 2014
  • DisCo 2014
    DisCo 2014