Implementace Age Managementu v České republice

Název: Implementace Age Managementu v České republice

Žadatel: Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s.

Partneři: Úřad práce Brno-město, Masarykova univerzita, Gender Studies, Blik op Werk - Holandsko

Finanční zdroj: OP Lidské zdroje a zaměstnanost, oblast podpory 4.5a.1

Termín realizace: 01.09.2013 - 30.06.2015

Cíle projektu:

Hlavním cílem projektu je vytvoření nástrojů k řešení problematiky cílové skupiny 50+ na trhu práce formou implementace principů Age Managementu za podpory mezinárodní spolupráce.

Specifické cíle:

  • analýza nástrojů, metod a postupů v oblasti Age Managementu v ČR i EU
  • výměna zkušeností a přenos dobré praxe z Nizozemska
  • vyvinutí 3 modulů vzdělávacích aktivit
  • pilotní ověření vyvinutých vzdělávacích modulů, jejich evaluace (190 osob)
  • pilotní testování WAI (work ability index – index pracovní schopnosti) u 240 osob
  • vytvoření široké tematické sítě v oblasti Age Managementu (15 organizací)
  • zpracování příručky „Možnosti uplatnění Age Managementu v ČR"
  • zajištění široké publicity Age Managementu v ČR a mainstreaming výstupů
  • vyhodnocení výstupů k Národnímu akčnímu plánu přípravy na pozitivní stárnutí 2013-2017Co je to Age management?

Age Management aneb řízení zohledňující věk zaměstnanců. Cílem této myšlenky je podporovat komplexní přístup k řešení demografické situace a demografických změn na pracovišti. Opatření v rámci Age Managementu by měla především zajistit, aby každý pracovník měl možnost využít svůj potenciál a nebyl znevýhodněn kvůli svému věku. Mezi hlavní zásady Age Managementu zaměřeného na skupinu pracovníků staršího věku patří především dobré znalosti o věkovém složení společnosti a firmy, spravedlivé postoje ke stárnutí, pochopení pro individualitu a rozmanitost či uplatňování strategického myšlení.

Výsledkem může být zlepšení pracovních podmínek i kvality života (nejen) starších pracovníků, ale také šance pro společnost ve využití potenciálu pracovníků všech věkových skupin.