Interní trenéři – klíč k úspěchu malé firmy

Interní trenéři – klíč k úspěchu malé firmy

AIVD ČR, o.s. v rámci své činnosti na poli dalšího vzdělávání realizovala projekt s názvem „Interní trenéři – klíč k úspěchu malé firmy“.

V rámci projektu byl vytvořen a ověřen vzdělávací nástroj respektující specifické potřeby malých a středních podniků (MSP), jehož účelem se stalo zvýšení efektivity dalšího vzdělávání v MSP, zvýšení kvalifikace zaměstnanců MSP a zvýšení flexibility a dosažení konkurenční výhody.

Mezi výstupy projektu patří především:

  • obsah, metodika, organizace a design pilotního kurzu pro interní trenéry v MSP na základě provedených analýz vzdělávacích potřeb a vzdělávacího potenciálu těchto podniků;
  • komplexní kurz, který byl dopracován na základě úspěšného průběhu kurzu podle námětů absolventů,
  • metodická příručka Jak organizovat vzdělávání v malé firmě,
  • brožura Hledáme rezervy ve vlastních lidech,
  • shrnutí – výsledky analýz vzdělávacích potřeb a vzdělávacího potenciálu MSP.