Konference "Age Management a jeho uplatnění v ČR" 2012

V úterý 29. května 2012 se v Praze uskutečnila mezinárodní odborná konference "Age Management a jeho uplatnění v ČR" v rámci projektu OP LZZ "Strategie Age Managementu v ČR".

Cílem konference bylo představit koncept Age Managementu a možnosti jeho aplikace do českého prostředí pro cílové skupiny nezaměstnaných i zaměstnaných osob 50+ a jeho využití v personálním řízení jako součásti společensky odpovědných firem.

Konference se zúčastnilo téměž 130 odborníků z několika zemí Evropy.

Fotogalerie
 • Zahajovací projev velvyslankyně Finské republiky v Praze Päivi Hiltunen-Toivio
  Zahajovací projev velvyslankyně Finské republiky v Praze Päivi Hiltunen-Toivio
 • Zahajovací projev ředitele odboru MPSV Ing. Štefana Duháně
  Zahajovací projev ředitele odboru MPSV Ing. Štefana Duháně
 • Zahajovací projev vedoucího oddělení Generálního ředitelství Úřadu práce ČR Mgr. Jana Karmazína
  Zahajovací projev vedoucího oddělení Generálního ředitelství Úřadu práce ČR Mgr. Jana Karmazína
 • Zahajovací projev státního tajemníka MPSV SR Mgr. Branislava Ondruše
  Zahajovací projev státního tajemníka MPSV SR Mgr. Branislava Ondruše
 • Zahajovací projev prezidenta AIVD ČR PhDr. Zdeňka Palána, Ph.D.
  Zahajovací projev prezidenta AIVD ČR PhDr. Zdeňka Palána, Ph.D.
 • Příspěvek vedoucí projektu "Strategie Age Managementu v ČR" AIVD ČR Mgr. Ilony Štorové
  Příspěvek vedoucí projektu "Strategie Age Managementu v ČR" AIVD ČR Mgr. Ilony Štorové
 • Příspěvek expertky Finského institutu pracovního zdraví Dr. Marjo Wallin
  Příspěvek expertky Finského institutu pracovního zdraví Dr. Marjo Wallin
 • Příspěvek expertky Finského institutu pracovního zdraví Dr. Tiiny Saarelma-Thiel
  Příspěvek expertky Finského institutu pracovního zdraví Dr. Tiiny Saarelma-Thiel
 • Příspěvek vedoucí expertního týmu projektu AIVD ČR Prof. PhDr. Milady Rabušicové, Dr.
  Příspěvek vedoucí expertního týmu projektu AIVD ČR Prof. PhDr. Milady Rabušicové, Dr.
 • Příspěvek člena expertního týmu projektu AIVD ČR Doc. Mgr. Petra Novotného, Ph.D.
  Příspěvek člena expertního týmu projektu AIVD ČR Doc. Mgr. Petra Novotného, Ph.D.
 • Příspěvek náměstka ministra práce a sociálních věcí ČR Mgr. Jana Dobeše
  Příspěvek náměstka ministra práce a sociálních věcí ČR Mgr. Jana Dobeše
 • Příspěvek člena expertního týmu projektu AIVD ČR RNDr. Jiřího Fukana, Ph.D.
  Příspěvek člena expertního týmu projektu AIVD ČR RNDr. Jiřího Fukana, Ph.D.
 • Příspěvek personální ředitelky UnicreditBank Ing. Jany Riebové
  Příspěvek personální ředitelky UnicreditBank Ing. Jany Riebové
 • Příspěvek odborné asistentky FF UP PhDr. Mgr. Naděždy Špatenkové, Ph.D.
  Příspěvek odborné asistentky FF UP PhDr. Mgr. Naděždy Špatenkové, Ph.D.
 • Pohled do zcela zaplněného sálu
  Pohled do zcela zaplněného sálu
 • Pohled do sálu
  Pohled do sálu
 • Závěrečná diskuse
  Závěrečná diskuse
 • Ukončení konference
  Ukončení konference
 • Tisková konference
  Tisková konference
 • Tisková konference
  Tisková konference
 • Tisková konference
  Tisková konference
 • Tisková konference
  Tisková konference
 • Tisková konference
  Tisková konference
 • Tisková konference
  Tisková konference