Kontakty

Informace o projektu

Mgr. Ilona Štorová, vedoucí projektu

E-mail: agemanagement@aivd.cz

Realizátoři projektu

Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s.

Masarykova univerzita v Brně

Univerzita Palackého v Olomouci

Úřad práce ČR - krajská pobočka v Brně

Finnish Institute of Occupational health, Helsinki

Evropský sociální fond

Evropský sociální fond v České republice

Realizační tým

Vedoucí projektu Mgr. Ilona Štorová AIVD ČR agemanagement@aivd.cz
Koordinátor aktivit Mgr. Tomáš Langer AIVD ČR tomas@tomaslanger.cz
Asistentka realizačního týmu PhDr. Miroslava Dvořáková, Ph.D. AIVD ČR kancelar@aivd.cz
Ekonom Ing. Lenka Řačáková AIVD ČR racakova@euroeduca.cz

Expertní tým

Vedoucí expertního týmu Prof. PhDr. Milada Rabušicová, CSc. Masarykova univerzita milada@phil.muni.cz
Asistentka expertního týmu Mgr. Lenka Kamanová Masarykova univerzita agemanagementlk@gmail.com
Expert MU Doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D. Masarykova univerzita novotny@phil.muni.cz
Expert MU Doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D. Masarykova univerzita lazarova@mail.muni.cz
Expert UPOL RNDr. Ing. Lenka Cimbálníková, Ph.D. Univerzita Palackého lenka.cimbalnikova@upol.cz
Expert UPOL Ing. Milena Rajmonová Univerzita Palackého milena.rajmonova@upol.cz
Expert AIVD ČR PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D. AIVD ČR zdenek.palan@seznam.cz
Expert AIVD ČR Mgr. Lenka Řeháková AIVD ČR lerehakova@seznam.cz
Supervizor PaedDr. Jiří Grenar AIVD ČR grenar@euroeduca.cz
Expert ÚP Mgr. Dagmar Navrátilová Úřad práce ČR dagmar.navratilova@bm.mpsv.cz
Expert ÚP Ing. Radka Odrazilová Úřad práce ČR radka.odrazilova@bm.mpsv.cz
Expert ÚP RNDr. Jiří Fukan, Ph.D. Úřad práce ČR jiri.fukan@bm.mpsv.cz