Krajská zastoupení

Za účelem kvalitnější a flexibilnější koordinace aktivit

asociace v krajích ČR existuje struktura krajských

zastoupení asociace, v jejichž čele stojí jednotliví

koordinátoři krajských zastoupení.

Koordinátor krajského zastoupení vykonává především následující činnosti:

  • Propaguje aktivity asociace, zejména Týdny vzdělávání dospělých v rámci kraje.
  • Koordinuje a zajišťuje aktivity v rámci Týdnů vzdělávání dospělých v kraji.
  • Zastupuje asociaci v komisích, výborech, poradních aj. orgánech na úrovni kraje.
  • Aktivně jedná a spolupracuje s významnými subjekty v kraji – krajským úřadem, radou pro rozvoj lidských zdrojů, zaměstnavateli, vzdělavateli apod.
  • Organizuje setkání vzdělavatelů v kraji.
  • Usiluje o získávání nových členů asociace v rámci kraje.
Koordinátor krajského zastoupení vykonává především následující činnosti: Propaguje aktivity asociace, zejména Týdny vzdělávání dospělých v rámci kraje. Koordinuje a zajišťuje aktivity v rámci Týdnů vzdělávání dospělých v kraji. Zastupuje asociaci v komisích, výborech, poradních aj. orgánech na úrovni kraje. Aktivně jedná a spolupracuje s významnými subjekty v kraji – krajským úřadem, radou pro rozvoj lidských zdrojů, zaměstnavateli, vzdělavateli apod. Organizuje setkání vzdělavatelů v kraji. Usiluje o získávání nových členů asociace v rámci kraje.