KRUH – propojení klíčových hráčů v oblasti dalšího vzdělávání dospělých v kraji Vysočina

Název: KRUH – propojení klíčových hráčů v oblasti dalšího vzdělávání dospělých v kraji Vysočina

Žadatel: ABS WYDA s.r.o.

Partneři: Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s., Hospodářská komora Jihlava, Institut pro vzdělávání dospělých Jihlava

Finanční zdroj: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 3.2

Termín realizace: 01.04.2010 – 31.03.2013

Celková částka pro projekt: 6 151 548,85 Kč Z toho čerpá AIVD ČR: 589 863,97 Kč

Obsah projektu:

Projekt KRUH reaguje na situaci v nabídce aktivit v oblasti dalšího vzdělávání v kraji Vysočina. V současné době zde má sídlo téměř 30 vzdělávacích subjektů, jejichž nabídka je nesourodá a má rozdílnou kvalitu. Tento stav často vyvolává nedůvěru u cílových skupin zákazníků jako jsou např. zaměstnavatelé. Cílem projektu je proto vytvořit platformu pro spolupráci subjektů, které nabízejí aktivity v oblasti dalšího vzdělávání.

Výstupem projektu bude vytvořená síť, která bude mít nástroje podpory růstu kvality nabízených služeb a podpory růstu kompetencí lektorů. Síť dále bude nabízet možnost nezávislé evaluace. Klíčovým pro síť bude propracovaný systém komunikace se zaměstnavateli, sociálními partnery a veřejností. Síť tak zvýší kvalitu vzdělávací nabídky a její důvěryhodnost.

Hlavní výstupy projektu:

V rámci projektu bude vytvořeno 23 produktů, které se dají rozdělit do 6 skupin.

  1. Metodické materiály (8 příruček)
  2. Vzdělávací programy (4 programy)
  3. Katalog (2 katalogy)
  4. Popisné materiály (2 materiály)
  5. Popis aktivit sítě vzdělávacích institucí (5 popisů)
  6. Evaluační nástroje (2 sady nástrojů)

Kromě toho bude v rámci projektů realizováno 21 motivačních aktivit na podporu zvýšení informovanosti potenciálních účastníků dalšího vzdělávání o možnostech rozvoje jejich kompetencí.

Informace:

  • Mgr. Erika Konupčíková, AIVD ČR, o.s.
  • Tel.: 739 445 930
  • E-mail: reditel@aivd.cz