Národní cena absolventských prací

Představujeme vám soutěžní projekt zaměřený na studentské práce v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů

Představujeme vám unikátní projekt, který je zaměřen na bakalářské a diplomové práce. Vytváří prostor pro úzkou spolupráci zaměstnavatelů, studentů a vysokých škol. Jeho cílem je podpořit zájem mladých lidí o studium oborů v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů.

Hlavním posláním projektu je dát studentům možnost řešit prostřednictvím bakalářských a magisterských prací konkrétní situace a potřeby organizací, které se do projektu zapojí. Témata, jež budou studenti zpracovávat, vyplynou z požadavků organizací, které se do projektu zapojí a budou ochotny podpořit studenta/-ku svými praktickými zkušenostmi a radami.

Principem projektu je spolupráce všestranně prospěšná pro všechny zúčastněné – firmy, školy a studenty, podpora talentů a v neposlední řadě i posílení image oborů v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů.

Odborná porota soutěže složená ze zástupců zaměstnavatelů a odborných garantů projektu vyhodnotí každý rok nejlepší práce v obou kategoriích, tj. bakalářské a magisterské práce. K účasti v projektu jsou vítány firmy, školy a studenti z České republiky a Slovenska.

Odbornými organizátory Národní ceny absolventských prací jsou People Management Forum, Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR a server Edumenu.cz.

Jaké jsou výhody projektu pro studenty?

  • Spolupráce s vybranou organizací a v jejím prostředí.
  • Získávání nových znalostí, dovedností a především zkušeností.
  • Podíl na řešení reálných a aktuálních problémů.
  • Spolupráce s odborníky v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů.
  • Navázání kontaktů s potenciálními zaměstnavateli.
  • V případě úspěchu získání nefinančních ocenění (předplatné odborných časopisů, účast na odborných konferencích a řada dalších).

Jaké jsou výhody projektu pro zapojení organizace?

  • Zpracování zajímavého tématu z oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů studentem.
  • Získání neotřelého a inovativního pohledu.
  • Navázání kontaktů s potenciálními zaměstnanci.
  • Posílení image organizace zapojením do projektu a v případě úspěchu v projektu také odborná propagace organizace.

Více informací o projektu získáte na webu www.peoplemanagementforum.cz.