O Age Managementu

Co je to Age management?

Age Management aneb řízení zohledňující věk zaměstnanců. Cílem této myšlenky je podporovat komplexní přístup k řešení demografické situace a demografických změn na pracovišti. Opatření v rámci Age Managementu by měla především zajistit, aby každý pracovník měl možnost využít svůj potenciál a nebyl znevýhodněn kvůli svému věku. Mezi hlavní zásady Age Managementu zaměřeného na skupinu pracovníků staršího věku patří především dobré znalosti o věkovém složení společnosti a firmy, spravedlivé postoje ke stárnutí, pochopení pro individualitu a rozmanitost či uplatňování strategického myšlení.

Výsledkem může být zlepšení pracovních podmínek i kvality života (nejen) starších pracovníků, ale také šance pro společnost ve využití potenciálu pracovníků všech věkových skupin.

Výstupy projektu:

  • Age Management: Komparativní analýza podmínek a přístupů využívaných v České republice a ve Finsku ke stažení níže na této stránce
  • Age Management pro práci s cílovou skupinou 50+. Metodická příručka ke stažení níže na této stránce

Média o Age Managementu: