Vítáme Vás ve světě profesionálů vzdělávání dospělých


Kvalita. Spolupráce. Profesionalita. 

Těchto hesel se držíme již od roku 1990. Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR soustavně rozvíjí oblast vzdělávání dospělých, jsme jejími kultivátory a pěstiteli myšlenky celoživotního učení.

Kvalita.  Zabýváme se jí již od počátku. Snažíme se ji vyzdvihovat v celé oblasti vzdělávání dospělých. A jak to děláme? Například se zasazujeme o prosazení Ratingu vzdělávacích institucí, byli jsme u tvorby kvalifikačního standardu Lektor dalšího vzdělávání a pořádáme soutěže kvality Lektor/ka roku a Vzdělávací instituce roku. Naši lektoři i členové dodržují etický kodex a Desatera kvality.

Spolupráce.  Heslo, kterého se držíme ve všech úrovních. Jsme členy mezinárodních sdružení jako je European Association for the Education of Adults nebo expertní sítě ReferNet. Na národní úrovni spolupracujeme s MŠMT, MPSV, GŘ ÚP a jsme členy mnoha komisí, výborů a pracovních skupin. Na půdě naší asociace podporujeme vznik a činnost pracovních skupin a pořádání Týdnů vzdělávání dospělých.

Profesionalita.  Spojujeme přední odborníky z oblasti vzdělávání dospělých a díky nim posouváme celé odvětví kupředu. Pomáháme lektorům i vzdělávacím institucím pracovat na svém rozvoji pomocí odborných seminářů, kurzů a konferencí.

Naše mise

Naší misí je být nadále respektovaným partnerem pro stát i samosprávu. Být zprostředkovatelem nejlepší praxe, platformou pro výměnu informací. Garantem kvality.


Organizační struktura AIVD ČR


Chcete se dozvědět o nás více? Přečtěte si podrobné informace v našich brožurách nebo si s námi sjednejte schůzku a rádi Vám povíme více.