O projektu

Název: Strategie Age Managementu v České republice

Žadatel: Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s.

Partneři: Úřad práce Brno-město, Univerzita Palackého v Olomouci, Masarykova univerzita, Finnish Institute of Occupational Health (Finsko)

Finanční zdroj: OP Lidské zdroje a zaměstnanost, oblast podpory 4.5a.1

Termín realizace: 01.09.2010 - 31.07.2012

Cíle projektu:

 1. Přenesení inovativních nástrojů k řešení problematiky cílové skupiny 50+ na trhu práce.
 2. Aplikace principů Age managementu v České republice.

Mezi hlavní aktivity navrhovaného projektu patří zpracování komparativní analýzy podmínek a přístupů používaných v ČR a ve Finsku pro cílovou skupinu 50+, seznámení a proškolení 45 českých odborníků s produktem „Age Managament Training“, pilotní ověření konceptu „Work Ability“ a pilotní ověření metodiky „Work Ability Index“ na cílové skupině osob 50+, zhodnocení uplatnitelnosti nástrojů v rámci ČR a pilotní ověření zavedení Age Managementu v rámci řízení vzdělávací organizace.

Důležitým výstupem je zpracování Metodické příručky pro úřady práce, vzdělávací a výzkumné instituce a další organizace, které pracují s danou cílovou skupinou. Nedílnou součástí projektu je zajištění široké publicity Age managementu a jeho vizí v rámci ČR. Udržitelnost projektu je zajištěna aplikováním principů Age Managemetu do činností zainteresovaných organizací, ale zejména proškolenými odborníky, kteří mohou uvedené produkty dále v ČR nekomerčně využívat.

Harmonogram odborných klíčových aktivit projektu:

2010

 • Komparativní analýza přístupů a podmínek používaných v České republice a ve Finské republice

2011

 • Komparativní analýza přístupů a podmínek používaných v České republice a ve Finské republice
 • Návštěva organizace zahraničního partnere českými experty
 • Příprava a realizace školení „Age Management Training“ pro odborníky v oblasti vzdělávání dospělých
 • Příprava a realizace školení pro cílovou skupinu 50+
 • AEDUCA 2011 – Festival vzdělávání dospělých, sekce věnovaná Age Managementu
 • Aplikace principů Age Managementu v rámci vzdělávací organizace

2012

 • Zhodnocení uplatnitelnosti nástrojů v rámci ČR
 • Aplikace principů Age Managementu v rámci vzdělávací organizace
 • Závěrečná konference v ČR

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Bližší informace o Evropském sociálním fondu naleznete na webu www.esfcr.cz.