O projektu

Hlavním cílem projektu je vytvoření nástrojů k řešení problematiky cílové skupiny 50+ na trhu práce formou implementace principů Age Managementu za podpory mezinárodní spolupráce s Nizozemskem. Předkladatelem projektu je Asociace institucí vzdělávání dospělých, o.s., která vytvořila partnerství s Masarykovou univerzitou v Brně, Úřadem práce ČR, Krajskou pobočkou v Brně a nově s Gender Studies o.p.s.

Zahraničním partnerem projektu je organizace Blik op Werk, která je pověřena implementací nástrojů Age Managementu v Nizozemsku a problematikou stárnoucích zaměstnanců se dlouhodobě zabývá. V rámci KA projektu bude vytvořena široká tematická síť v oblasti Age Managementu (15 organizací), která se bude podílet na činnosti expertního týmu projektu. Bude zpracována analýza nástrojů, metod a postupů v oblasti Age Managementu v ČR i EU, vyvinuty 3 moduly vzdělávacích aktivit pro různé cílové skupiny, realizováno pilotní ověření vyvinutých vzdělávacích modulů, kterého se zúčastní 190 osob, bude provedeno pilotní testování WAI u 240 osob a provedeno statistické vyhodnocení, které bude podkladem pro iniciaci možných změn v oblasti pracovně lékařské péče. Důležitým výstupem bude zpracování příručky "Možnosti uplatnění Age Managementu v ČR." Všechny organizace zapojené do tematické sítě zajistí širokou publicitu v oblasti Age Managementu v ČR a mainstreaming výstupů projektu. Veškeré aktivity budou vyhodnoceny směrem k naplňování specifických cílů Národního akčního plánu přípravy na pozitivní stárnutí 2013-2017.

Udržitelnost projektu je zajištěna aplikováním principů Age Managementu do činností zainteresovaných organizací, ale zejména širokou tematickou sítí, proškolenými osobami a aktivitami v rámci mainstreamingu.

Realizované aktivity úzce navazují na předcházející projekt OP LZZ "Strategie Age Managementu v ČR, který realizovala AIVD ČR o.s. v téměř shodném partnerství, a který byl oceněn v listopadu 2012 Národní cenou kvality za podporu Age Managementu v ČR.

Organizace přímo zapojené do projektových aktivit jsou: Komerční banka, a.s., WITTE Nejdek s.r.o. a Policie ČR.

Spolupracující organizace v oblasti age managementu je Skupina ČEZ.

Časový harmonogram:

2013

 • Organizační, personální, materiálové a technické zajištění aktivit
 • Analýza nástrojů, metod a postupů v oblasti Age Managementu
 • Vytvoření tematické sítě Age Managementu

2014

 • Analýza nástrojů, metod a postupův oblasti Age Managementu
 • Vytvoření nadstavbového výstupu - vývoj vzdělávacích aktivit
 • Pilotní ověření vzdělávacích aktivit dle zaměření a cílových skupin
 • Evaluace pilotního ověření vzdělávacích aktivit
 • Návštěva organizace zahraničního partnera

2015

 • Evaluace pilotního ověření vzdělávacích aktivit
 • Návštěva organizace zahraničního partnera
 • Mainstreaming výstupů projektu
 • Vyhodnocení a ukončení projektových aktivit