Podpora inovačních přístupů v DV

Název: Podpora inovačních přístupů v dalším vzdělávání

Žadatel: Česká andragogická společnost, o.s.

Partner: Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s.

Finanční zdroj: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 3.2

Termín realizace: říjen 2012 – září 2014

Celková částka pro projekt: 1 918 505,36 Kč

Obsah projektu:

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality a rozsahu nabídky dalšího vzdělávání ve Středočeském kraji.

K dosažení hlavního cíle projektu byly navrženy a postupně jsou realizovány čtyři klíčové aktivity (KA), které by se daly rozdělit do dvou skupin. Dvě z nich (KA 1, KA 4) směřují k vytvoření spolupracující sítě odborníků vzdělávání dospělých ve Středočeském kraji, jejich setkávání a sdílení a výměně zkušeností. Ostatní aktivity (KA 2, KA 3) se zaměřují na rozvoj pracovníků vzdělávání dospělých prostřednictvím pořádání vzdělávacích programů.

Cílová skupina:

  • Vzdělávací instituce,
  • lektoři, trenéři, koučové, tutoři
  • a pracovníci vzdělávacích institucí či pracovníci vzdělávacích útvarůfirem působící ve Středočeském kraji.

Informace:

Mgr. Tomáš Langer, AIVD ČR, o.s.
Tel.: 604 216 788
E-mail: tomas@tomaslanger.cz