Pracovní skupina pro kariérové poradenství


Jaké jsou cíle pracovní skupiny?


Cílem zakládajících členů uvedené pracovní skupiny je v rámci asociace sdružit organizace, které poskytují služby v oblasti kariérového poradenství a vzdělávání kariérových poradců.

Kromě sdružení těchto institucí a jejich členů za účelem spolupráce, výměny zkušeností a organizování společných akcí si pracovní skupina klade za cíl koncepční a metodickou podporu v těchto oblastech:

 1. Kariérové poradenství v dalším vzdělávání
 2. Další vzdělávání a rozvoj kariérových poradců
 3. Spolupráce s ostatními partnery na koncepci kariérového poradenství


Zakládající členové pracovní skupiny mají zájem vytvořit podpůrné, integrující a vstřícné prostředí pro sebe i pro druhé, jejich zájem je společný postup a spolupráce sdružených institucí právě s ohledem na důležitost problematiky kariérového poradenství v České republice.


Předseda:

PhDr. Jitka Jirsáková, Ph.D., Institut vzdělávání a poradenství, Česká zemědělská univerzita
E-mail: jirsakova@ivp.czu.cz

Členové:

 • Mgr. Jana Brabcová, Grafia, s.r.o.
 • Ing. Radka Čapková, agentura ERUDITO s.r.o.
 • Bc. Sára Drozdová, AIVD ČR
 • Zdenka Havrlíková, Channel Crossing
 • Mgr. Petr Chaluš, Euroguidance
 • Jitka Janečková, Univerzita Palackého Olomouc
 • Mgr. Naďa Kuhnová, Služby a školení MB
 • Petra Michaličková, Centrum Andragogiky
 • Jitka Morčušová, DZS
 • Šárka Prachařová, AABYSS
 • Ivo Rašín, Služby a školení MB