Pracovní skupina pro kvalitu dalšího vzdělávání


Čím se zabývá pracovní skupina?


Cílem pracovní skupiny je připravit pracovat na kvalitě v dalším vzdělávání, rozvíjet ji a prosazovat.  V minulých letech se skupina podílela na tvorbě kvalifikačního standardu Lektor dalšího vzdělávání a vytvořila Desatero kvalitní vzdělávací instituce a Desatero kvalitního lektora. V současné době pracuje na těchto projektech:

 • vyhlášení soutěží kvality Lektor/ka roku a Vzdělávací instituce roku
 • připomínkování profesní kvalifikace Lektor dalšího vzdělávání
 • revize Ratingu vzdělávacích institucí

Členové  pracovní skupiny mají zájem uvést do života rating vzdělávacích institucí tak, aby sloužil k objektivnímu měření kvality vzdělávacích institucí.


Předseda:
Bc. Sára Drozdová, AIVD ČR (prozatimní předseda) 
E-mail: reditel@aivd.cz

Místopředsedkyně:
Mgr. Jana Brabcová, Grafia, s.r.o.

Členové:

 • Mgr. Dušan Bellovič, MARLIN, s.r.o.
 • PhDr. Bohumír Fiala, SEMIS, spol. s r.o.
 • Steffen Heinke, BFZ
 • PhDr. Marie Jírů, Centrum andragogiky, s.r.o.
 • PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D., AIVD ČR
 • Ing. Jana Puhalová
 • Barbora Rychtaříková, Sociální agentura
 • Cyril Svoboda, Diplomatická akademie 
 • PhDr. Michal Šerák, Ph.D., Katedra andragogiky a pers. řízení FF UK v Praze
 • Ing. Pavel Široký
 •  Zdeněk Šindelka
 • Ing. Zdeněk Trnka, Signal Projekt s.r.o.
 • Leona Železníková, Česká společnost pro jakost, o.s.