Pracovní skupina pro vzdělávání starších dospělých


Pracovní skupina pro vzdělávání starších dospělých


Cíle pracovní skupiny budou ustanoveny na nejbližším zasedání pracovní skupiny.

Předseda:
Pozice momentálně není obsazena

Místopředsedkyně:

Mgr. Ilona Štorová, Age Management, z.s.

storova@agemanagement.cz

Členové:

 • Mgr. et Mgr. David Kryštof, Ph.D.,  Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie FF UPOL
 • Helena Bubnová, Služby a školení MB
 • Ing. Julie Kukanová - Julia 
 • Iva Buršová, RYCON Consulting
 • Ing. Klára Nehodová, Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze
 • Ing. Lenka Kamanová, Institut celoživotního vzdělávání, Mendelova univerzita v Brně
 • Šárka Moravcová, Institut celoživotního vzdělávání, Mendelova univerzita v Brně 
 • PhDr. Naděžda Špaténková, Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci
 • Ing. Leopold Podmolík, Počítačová služba s.r.o.
 • Mgr. Petra Hirtlová, Ph.D., Academia Rerum Civilium- Vysoká škola politických a společenských věd
 • Mgr. Petr Adamec, Masarykova univerzita
 • PhDr. Michal Šerák, Ph.D., Katedra andragogiky a personálního řízení FF UK v Praze
 • PhDr. Jaroslav Dostál, Vzdělávací společnost EDOST s.r.o.
 • PhDr. Michaela Tureckiová, Csc., Centrum školského managementu PedF UK v Praze
 • Veronika Trýsková, MARLIN, s.r.o.
 • Ing. Josef Šváb, HELP & SUPPORT, s.r.o.