Projekty - Aktuality

18. 6. 2015 - Porada realizačního týmu projektu v Brně

26. 5. 2015 - Tisková konference k projektu

Konference Age management a podpora pracovní schopnosti v ČR

Cílem odborné mezinárodní konference bylo představit age management, koncept pracovní schopnosti a výsledky měření pracovní schopnosti pomocí nástroje Work Ability Index u českých zaměstnavatelů a možnosti jejich využití v personálním řízení jako součásti společensky odpovědných firem.

22. 5. 2015 - Porada realizačního týmu projektu

24. 4. 2015 - Porada realizačního týmu projektu

27. 3. 2015 - Porada realizačního týmu projektu

18. 3. 2015 - Porada realizačního a expertního týmu

20. 2. 2015 - Porada realizačního týmu projektu v Brně

19. 2. 2015 - Odborná konference Vzdělávání 3. věku – příležitost pro společnost

10. 2. 2015 - Porada realizačního, expertní týmu i tematické sítě

12. 1. 2015 - Porada expertního a realizačního týmu projektu v Brně

Porada členů tématické sítě projektu

09/ 2014 - 01/2015 proběhlo pilotní ověření vzdělávacích aktivit a měření WAI

V rámci pilotního ověření vzdělávacích aktivit bylo jednáno se všemi zúčastněnými organizacemi ohledně specifikace organizačních, materiálových i technických podmínek vzdělávání a měření WAI.

 • 1. Modul: Aplikace Work Ability Index, cílová skupina: ústřední orgány státní správy, termíny konání: 9.-10.12.2014 v Praze a 22.-23.1.2015 v Brně
 • 2. Modul: Age Management v poradenství
  a) cílová skupina: klienti úřadu práce ČR, termíny konání od září do prosince 2014 v celkovém počtu 6 běhů
  b) cílová skupina: zprostředkovatelky a poradci na ÚP, termín konání dne 20.1.2015 v Brně
 • 3. Modul: Age Management a podpora pracovní schopnosti, cílová skupina: výzkumné a vzdělávací organizace, termíny konání:
  • 1.12.2014 v Praze a 29.1.2015 v Brně (lektoři výzkumných a vzdělávacích organizací)
  • 15.1.2015 v Nejdku u Karlových Varů (zaměstnanci Witte Nejdek s.r.o.)
  • 21.1.2015 v Praze (zaměstnanci KB a.s.)
  • 22.1.2015 v Praze (zaměstnanci Policie ČR)
  • 27.1.2015 v Brně studenti Univerzity třetího věku Mendelovy univerzity v Brně (lektoři výzkumných a vzdělávacích organizací)

Realizace měření pracovní schopnosti pomocí metody Work Ability Index (WAI). Celkový počet realizovaných měření bude 240 osob.

12. 12. 2014 - Porada realizačního týmu projektu v Brně

28. 11. 2014 - Porada realizačního týmu projektu v Brně

31. 10. 2014 - Porada realizačního týmu projektu v Brně

12. 10. 2014 - Spolupráce se Skupinou ČEZ. Skupina ČEZ, jakožto jeden z největších zaměstnavatelů v ČR, se rozhodla podporovat AIVD ČR v oblasti Age Managementu a připojila se samostatně k aktivitám v této oblasti, mimo projekt Implementace age managementu v ČR.

30. 9. 2014 - TISKOVÁ KONFERENCE - MASARYKOVA UNIVERZITA, BRNO

26. 9. 2014 - Porada realizačního týmu projektu v Brně

10. - 11. 9. 2014 - Dva odborné semináře v AIVD ČR v Praze s názvem "PROBLEMATIKA IMPLEMENTACE KONCEPTU PRACOVNÍ SCHOPNOSTI DO PRAXE V ČESKÉ REPUBLICE" se zahraničním hostem Dr. Lidy Schilder-Visser, ředitelkou Blik op Werk, Utrecht, Nizozemí.

9. 9. 2014 - Časopis Mendelovy univerzity "Lifelong Learnig - Celoživotní učení" upozorňuje na projekt Implementace Age Managementu v ČR. Článek je ke stažení: http://www.aivd.cz/publicita.

29. 8. 2014 - Porada realizačního týmu projektu v Brně

25. 7. 2014 - Porada realizačního týmu projektu v Brně

27. 6. 2014 - Porada realizačního týmu projektu v Brně

29. 5. 2014 - Porada expertního a realizačního týmu projektu v Brně

Porada členů tématické sítě projektu

Zahájení práce na vývoji vzdělávacích aktivit

30.4.2014 - Publikace článku AGE MANAGEMENT – CO TO JE? více na:http://www.pracenad50.cz/50-plus/bud-v-pohode-premyslej-rovne

25. 4. 2014 - Porada realizačního týmu projektu v Brně¨

22. 5. 2014 - Setkání HR manažerů v Plzni - příspěvek s názvem Age management a index pracovní schopnosti představila PhDr. Ivana Musilová

Age Management upozorňuje na kvality lidí po padesátce - více zde

28. 3. 2014 - Porada realizačního týmu projektu v Brně

17. 3. 2014 - Vydání článku Co je to age management?

27. 3. 2014 - Veletrh Lingua show/Educa Expo 2014 – představení projektu – Mgr. Erika Konupčíková

20. 3. 2014 - Finální práce na Metodické příručce projektu

18. 3. 2014 - Schůzka Tematické sítě projektu

18. 3. 2014 - Schůzka Expertního týmu projektu

24. - 27. 2. 2014 - Expertní tým projektu navštívil partnerskou organizaci Blik op Werk in Utrecht, Holandsko

20. – 21. 2. 2014 - Příspěvek o Implementaci Age managementu v ČR na konferenci Vzdělávání 3. věku v Mladé Boleslavi – Mgr. Ilona Štorová

13. 2. 2014 - Představení projektu Implementace Age managementu v ČR v rámci propagační akce konference Vzdělávání 3. věku v Senátu ČR – Mgr. Ilona Štorová, Mgr. Erika Konupčíková

3. 2. 2014 - Účast členů expertního týmu na konferenci v Cevro institutu o Age managementu

14. 1. 2014 - Schůzka Tématické sítě projektu

14. 1. 2014 - Schůzka Expertního týmu projektu

3. 1. 2014 - Vypracování a odevzdání MZ

16.12. 2013 - Porada realizačního týmu projektu v Brně

Tiskový odbor partnera projektu Masarykovy univerzity v Brně vydal tiskovou zprávu o zahájení realizace projektu http://www.aivd.cz/tiskove-zpravy.

Zprávu převzaly následující servery a denní tisk:

03.-04.12.2013 Konference Fórum personalistů 2013 a veletrh proHRexpo, představení projektu www.prohrexpo.cz

Mgr. Ilona Štorová, Mgr. Erika Konupčíková

21.11.2013 Účast pracovníků projektu na semináři MPSV k Národnímu akčnímu plánu podporujícího pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017.

05.11.2013 Schůzka Expertního týmu projektu

25.10.2013 Porada realizačního týmu projektu v Brně

10.-11.2013 Představení projektu na konferenci Mezinárodní fórum sociálního podnikání v Proseči, schůzka s Prof. Ilmarinenem www.ergoeduka.cz/mezinarodni-forum-socialniho-podnikani

Vystoupení: Mgr. Ilona Štorová, účast realizační a expertní tým

02.10.2013 Vystoupení v rámci projektu ADDELE v Senátu ČR a předání informací o projektu přítomným zástupcům vzdělávací sféry http://addele.cz/setkani-addele-senat.html

Mgr. Erika Konupčíková

30.09.2013 Sestavení Expertního týmu www.aivd.cz/kontakty-0

24.09.2013 Porada realizačního týmu projektu v Brně

17.-18.09.2013 Představení projektu na konferenci ICOLLE 2013 - icolle.mendelu.cz/index.php

Mgr. Ilona Štorová, Mgr. Erika Konupčíková

01.09.2013 Zahájena realizace projektu Implementace Age Managementu v České republice

Stanoven realizační tým projektu

Souvisejicí soubory